Gjennomføring av årsmøte i sameier

Kursbeskrivelse:

På dette kurset vil vi gå igjennom de sentrale lovbestemmelsene som gjelder for årsmøte i sameier (både eierseksjonsameier og huseierlag/andelslag). Vi vil foreta en kort gjennomgang av krav til styrets årsberetning og årsregnskap, innkalling til årsmøte og forberedelser og praktisk gjennomføring av et årsmøte. Til slutt ser vi på lovbestemmelsene som angår styrets ordinære arbeid samt sameiets drift. Det vil også bli en gjennomgang av årsmelding, innkalling og protokoll via portal.

 

 

 

 

 

Målgruppe:

Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte i seksjonssameier og huseierlag/andelslag

Kursavgift:

Kr 600 for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

5. februar

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

 10. februar

Klokkeslett:

17.30

Min side search