Forsikring og skadeforebygging

Kursbeskrivelse:

På kurset vil vi gå igjennom skadeforebyggende tiltak for boligselskaper. Ved å sette søkelys på skadeforebyggende arbeid vil lagene kunne redusere antall skader og dermed redusere utgiftene til forsikring.

Vi kommer til å gjennomgå forsikringsordningen og hvordan laget kan arbeide preventivt for å få redusert skadeomfanget i laget, og dermed få reduserte kostnader knyttet til egenandeler og premie.

 

 

Målgruppe:

Tillitsvalgte i borettslag, boligaksjeselskap, seksjonssameier og huseierlag

Kursavgift:

Gratis for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

12. mars

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

17. mars

Klokkeslett:

17.30

Min side search