Forsikring og skadeforebygging

Kursbeskrivelse:

På kurset vil vi gå igjennom skadeforebyggende tiltak for boligselskaper. Ved å sette søkelys på skadeforebyggende arbeid vil lagene kunne redusere antall skader og dermed redusere utgiftene til forsikring.

Vi kommer til å gjennomgå forsikringsordningen og hvordan laget kan arbeide preventivt for å få redusert skadeomfanget i laget, og dermed få reduserte kostnader knyttet til egenandeler og premie.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i borettslag, boligaksjeselskap, seksjonssameier og huseierlag.

Kursavgift:

Gratis for Vestbokunder.

Påmeldingsfrist:

17.03.2023

Sted:

Digitalt kurs

Dato:

22.03.2023

Klokkeslett:

17:30

Bli medlem