Generalforsamlingsavholdelse i borettslag og boligaksjeselskap 22. februar (Bergen) og 23. februar (Stord)

Kursbeskrivelse:

På dette kurset vil vi gå igjennom de sentrale lovbestemmelsene som gjelder for generalforsamling i borettslag, kort gjennomgang av krav til styrets årsberetning, gjennomgang av årsregnskap, innkalling til generalforsamling og til slutt forberedelser og praktisk gjennomføring av en generalforsamling.

Det vil også bli en gjennomgang av årsmelding, innkalling og protokoll via portal.

 

Lenke kurs Bergen-  https://response.questback.com/storbyboligas/mmbazxcwpn

Lenke kurs Stord - https://response.questback.com/storbyboligas/wo7v1atvws

Målgruppe:

Tillitsvalgte i borettslag og boligaksjeselskap

Kursavgift:
Påmeldingsfrist:

Pris: kr. 1 300.- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 700.- pr. deltaker.

Sted:

Strandgaten 196 i Bergen 22. februar og Grand Hotell på Stord 23. februar

Dato:

22 februar (Bergen) og 23 februar (Stord)

Klokkeslett:

17:30

Bli medlem