Gjennomføring av generalforsamling i borettslag og boligaksjeselskap

Kursbeskrivelse:

På dette kurset vil vi gå igjennom de sentrale lovbestemmelsene som gjelder for generalforsamling i borettslag, kort gjennomgang av krav til styrets årsberetning, gjennomgang av årsregnskap, innkalling til generalforsamling og til slutt forberedelser og praktisk gjennomføring av en generalforsamling.

Det vil også bli en gjennomgang av årsmelding, innkalling og protokoll via portal.

 

 

 

 

 

Målgruppe:

Tillitsvalgte i borettslag og boligaksjeselskap

Kursavgift:

Kr 700,- for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

12. februar

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

17. februar

Klokkeslett:

17.30

Min side search