Gjennomføring av generalforsamling/årsmøter digitalt på portalene

Kursbeskrivelse:

På dette kurset vil vi gå igjennom hele årsmøte/generalforsamlingsprosessen på styreportalen.
Det blir en praktisk gjennomgang fra varsling på Min side, innmeldte saker fra Min side, innkalling og protokoll.

Kurset vil være nyttig for styrene uavhengig om en velger å gjennomføre en digitalt eller fysisk årsmøte/generalforsamling.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i boligselskaper

Kursavgift:

Kr 700,- for Vestbokunder.

Påmeldingsfrist:

03.03.2023

Sted:

Digitalt kurs

Dato:

09.03.2023

Klokkeslett:

17:30

Bli medlem