Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper

Kursbeskrivelse:

Gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) er boligselskaper pålagt en internkontroll. Kurset vil ta for seg behovet for internkontroll i boligselskaper.

Målgruppe:

Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper.

Kursavgift:

kr 700,- for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

15. april

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

21. april

Klokkeslett:

17.30 - 21.00

Min side search