Innføringskurs for nye styremedlemmer

Kursbeskrivelse:

Her vil vi presentere organisasjonen Vestbo, forholdet mellom Vestbo og borettslagene, gjennomgang av forretningsførerkontrakten, nærmere om borettslagsformen og forholdet til andelseieren, godkjenning av nye andelseiere og forkjøpsrett.

 

 

 

Målgruppe:

Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper

Kursavgift:

Kr 700 for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

27. august

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

2. september

Klokkeslett:

17.30

Logg inn search