Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper

Kursbeskrivelse:

Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper

Målgruppe:

Styremedlemmer

Kursavgift:

kr. 1300 / 700

Påmeldingsfrist:

18.11.2022

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

23.11.2022

Klokkeslett:
Bli medlem