Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper

Kursbeskrivelse:

Kurset er som det fremgår av tittelen en mix av utvalgte juridiske emner som anses å ha særlig relevans for styremedlemmene i deres daglige arbeid.

Vi kommer inn på alminnelige saksbehandlingsregler for styrets arbeid, styrets kompetanse, herunder hvilke vedtak som krever generalforsamlingsbehandling, litt om vedlikeholdsansvaret i boligselskaper samt hovedregler knyttet søknad om dyrehold og bruksoverlating.

Vi vil også komme inn på de mest sentrale reglene i naboloven som regulerer boligselskapets forhold til sine naboer og hva det er viktig å huske på ved inngåelse av ulike kjøps- og tjenesteavtaler på vegne av boligselskapet.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i boligselskaper

Kursavgift:

1400,- kr for Vestbo-kunder. 700,- kr per ekstra deltaker fra samme lag.

Påmeldingsfrist:

17.11.2023

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

22.11.2023

Klokkeslett:

17.30 - 21.00

Bli medlem