Jussmix for styremedlemmer

Kursbeskrivelse:

Kurset er som det fremgår av tittelen en mix av utvalgte juridiske emner som anses å ha særlig relevans for styremedlemmene i deres daglige arbeid. Vi kommer inn på alminnelige saksbehandlingsregler for styrets arbeid, styrets kompetanse, herunder hvilke vedtak som krever generalforsamlingsbehandling, litt om vedlikeholdsansvaret i boligselskaper samt hovedregler knyttet søknad om dyrehold og bruksoverlating.

Vi vil også komme inn på de mest sentrale reglene i naboloven som regulerer boligselskapets forhold til sine naboer og hva det er viktig å huske på ved inngåelse av ulike kjøps- og tjenesteavtaler på vegne av boligselskapet.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i boligselskaper

Kursavgift:

Kr 600,- for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

15. januar

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

20. januar

Klokkeslett:

17.30

Min side search