Jussmix for styremedlemmer

Kursbeskrivelse:

Kurset er som det kommer frem av tittelen en mix av utvalgte juridiske emner som anses å ha særlig relevans for styremedlemmene i deres daglige arbeid.

Vi kommer inn på alminnelige saksbehandlingsregler for styrets arbeid, styrets kompetanse, herunder hvilke vedtak som krever generalforsamlingsbehandling, litt om vedlikeholdsansvaret i boligselskaper samt hovedregler knyttet søknad om dyrehold og bruksoverlating.

Vi vil også komme inn på de mest sentrale reglene i naboloven som regulerer boligselskapets forhold til sine naboer og hva det er viktig å huske på ved inngåelse av ulike kjøps- og tjenesteavtaler på vegne av boligselskapet.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i boligselskaper

Kursavgift:

kr. 1 300.- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 700.- pr. deltaker.

Påmeldingsfrist:

20.01.2023

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

25.01.2023

Klokkeslett:

17:30

Bli medlem