Mekling i konfliktsaker

Kursbeskrivelse:

Kurset er tenkt som et innføringskurs i konfliktmegling.
Konfliktmegling er en systematisk metode for å løse konflikter.

Styret i boligselskaper kan fra tid til annen å oppleve selv å bli del av en konflikt med beboere, naboborettslag, samarbeidspartner eller andre.
Styret kan også bli vitne til at det oppstår konflikter mellom beboere i boligselskapet eller internt mellom styremedlemmer.

Ofte kan det være hensiktsmessig at en uavhengig tredjepart stepper inn og hjelper de stridende parter til selv å komme frem til aksepterte løsninger.
Denne tredjeparten kan i noen tilfeller være styret i boligselskapet.

Gjennom kurset vil vi gi deltakerne noen grunnleggende verktøy for å kunne håndtere en slik meglingsrolle på en god måte

Målgruppe:

Tillitsvalgte i boligselskaper

Kursavgift:

kr. 1 300.- for Vestbo-kunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 700.- pr. deltaker.

Påmeldingsfrist:

10.03.2023

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

15.03.2023

Klokkeslett:

17:30

Bli medlem