Valgkomiteens arbeid

Kursbeskrivelse:

På kurset vil vi ta for oss valgkomiteens arbeid fra a-å. Vi ser på hvilke formelle regler som finnes for valgkomiteers arbeid, hva som følger av god organisasjonspraksis og eventuelle ulovfestede regler. Vi vil se nærmere på hvordan valgkomiteens arbeid rent praktisk bør legges opp og hvordan innstilling fra valgkomiteen kan utarbeides. Videre vil kurset gi tips og gode råd til hvordan valgkomiteen kan finne frem til de beste kandidatene til ulike tillitsverv i laget og hva som bør vektlegges i denne forbindelse. Avslutningsvis vil vi se på valgkomiteens rolle på generalforsamlingen.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i borettslag, boligaksjeselskap, seksjonssameier og huseierlag

Kursavgift:

Kr 600,- for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

5. mars

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

11. mars

Klokkeslett:

17.30

Logg inn search