Vedlikehold i boligselskaper

Kursbeskrivelse:
Målgruppe:
Kursavgift:

700 for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

5. november

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

11. november

Klokkeslett:

17.30 - 21.00

Logg inn search