Vedlikehold i boligselskaper

Kursbeskrivelse:

Kurset retter seg mot styret og ansatte i alle typer boligselskaper.

En av de viktigste oppgavene til styret i et boligselskap er å forvalte eiendomsmassen på en god måte. Dette gjøres ved et løpende vedlikehold av boligmassen samt større periodevise rehabiliteringsarbeider.

Kurset tar for seg de vanligste problemstillingene som dukker opp i denne sammenheng. Hva skal vedlikeholdes av laget vs. beboerne selv, når bør det vedlikeholdes, og på hvilken måte bør det vedlikeholdes?

Når er det nødvendig for styret å innhente generalforsamlingens samtykke og hvordan bør økonomien knyttet til vedlikehold i laget legges opp? Kurset tar også for seg problemstillinger som kommer opp i forbindelse med oppfølging av løpende vedlikeholdsavtaler og gjennomføring av større rehabiliteringsprosjekter.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i borettslag og boligaksjeselskaper

Kursavgift:

1400,- kr for Vestbo-kunder. 700,- kr per ekstra deltaker fra samme lag.

Påmeldingsfrist:

10.11.2023

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

15.11.2023

Klokkeslett:

17.30 - 21.00

Bli medlem