Meld forkjøpsrett – Breivik Brygge trinn 2

Tomtevisning: Onsdag 26. august kl. 17:00 – 18:00

Meldefrist: Torsdag 27. august

Salgsmøte: Mandag 31. august kl. 17:00 i Strandgaten 196


    Bli medlem