Støtteordninger

Vi har ulike støtteordninger til boligselskaper, idrettslag og foreninger som har lokal forankring der Vestbo er representert.

Retningslinjer for søknad om støtteordninger

Miljøtilskudd fra Vestbo skal stimulere bolig- og miljøtiltak med kvaliteter som er viktige ut fra samfunnsmessige hensyn.

Tilskudd kan gis til borettslag, sameier, selskaper, foreninger og lignende som er tilknyttet Vestbo eller har sitt virkefelt i områder eller på felter hvor Vestbos medlemmer er sterkt representert.

Les mer om våre retningslinjer for miljøtilskudd.

Støtte til oppsetting av velkomstskilt

Vestbo gir tilskudd til oppsetting av skilt i våre tilknyttede boligselskaper.
For å få støtte til skilt må både Vestbo- og Garanti logo tas med på skilte

Søknad om miljøtilskudd

Last ned søknadskjema for miljøtilskudd.

Støtte til innkjøp draktsett

Vestbo ønsker å bidra til at idrettslag som driver med barneidrett og som har lokal forankring i områder der Vestbo er representert, kan søke om økonomisk støtte til innkjøp av draktsett

Betingelsen for støtte er at Vestbo sin logo fremkommer både på forsiden og baksiden av drakten.

Søknad sendes til maren.bjornstad@vestbo.no

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

  1. Navn på Idrettslag
  2. Informasjon om laget (aldersgruppe, antall spillere etc)
  3. Kontaktperson, epost og telefonnummer
  4. Informasjon om farge på drakten, eventuell annen reklame eller klubblogo. Send gjerne et bilde/skisse av drakten for lettere å kunne vurdere passende logovariant og størrelse.

Det er viktig at dersom klubbens logo, evt sportsbutikk logo eller annet som skal være med fremkommer på bildet/skissen.

Vi hjelper deg

Litt mye å holde styr på? Vi bistår over 400 boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Kontakt oss

Logg inn search