Vestbo Nøkkelen

Vestbo Nøkkelen fungerer som et valgfritt supplement til dagens nøkkel/brikke-systemer i boligselskapet og kan derfor brukes i det omfang en selv ønsker i tillegg til dagens nøkler og brikker.

Vestbo er i et samarbeid mellom det norske teknologiselskapet Unloc i ferd med å gjennomføre 3 piloter knyttet digitale nøkler for boligselskaper. Når pilotprosjektet er ferdig vil vi vurdere å rulle denne tjenesten ut som et generelt tilbud til alle våre lag.

Lag som er interessert i konseptet kan allerede nå melde sin interesse for Vestbo Nøkkelen (se link under) og vi vil ta kontakt med nærmere informasjon når vi er kommet videre til neste fase i prosjektet.

Konseptet består av en app, administrasjon av nøkler på styreportalen for styret og selve låsene som kan plasseres både på felles dører og dører til leilighetene/boligene.

Fordelen med dette konseptet er at det kan brukes på toppen av eksisterende nøkkellåssystemer ved at en kan bruke fysiske nøkler og de digitale nøklene om hverandre. De beboerne som ikke ønsker å bruke digitale nøkler kan altså fortsatt bruke fysiske nøkler.

Med Vestbo Nøkkelen får styret og boligeiere muligheten til å bruke mobilen som nøkkelen. Løsningen gjør det enkelt, lett og sikkert å dele digitale nøkler med servicearbeidere, familie og venner.

Nøkkelen kan enten deles permanent til familie etc. eller midlertidig i et bestemt tidsrom til håndverkere, nabo som skal mate katten når du er bortreist osv.

Vestbo Nøkkelen vil som nevnt fungere som et valgfritt supplement til dagens nøkkel/brikke systemer i boligselskapet og kan derfor brukes i det omfang en selv ønsker i tillegg til dagens nøkler og brikker.

Vestbo nøkkelen kan f.eks. brukes på

 • Hovedinngang
 • Fellesdører
 • Leilighetsdører
 • Garasjeporter
 • Postkasser
 • Tekniske rom
 • Fellesrom til utleie
 • Styrekontor
 • Fellesvaskeri
 • Sykkelbod
 • Bod
 • Hytten

Hva betyr dette for dere i styret?

 • Mer effektivt styrearbeid med digital administrasjon av nøkler og redusert behov for nøkkelrekvisisjoner fra beboere da digitale nøkler ikke kan mistes, glemmes eller låses inne.
 • Spar tid ved å slippe fysisk overlevering/mottakelse av nøkler til servicearbeidere/tredjeparter som skal ha tilgang.
 • Økt sikkerhet og full kontroll da digitale nøkler ikke kan komme på avveie, kopieres og må benyttes fra nøkkelholderens personlige telefon.
 • Lavere kostnader med redusert slitasje på eksisterende dørmiljøer.
 • Digitale nøkler kan ikke kopieres og må brukes fra nøkkelholderens personlige telefon. Dersom telefonen mistes, kan man enkelt slette nøkkelen digitalt. Sikkerhet har høyeste prioritet, og all informasjon krypteres – tilsvarende rutinen i nettbanken din.
 • Vestbo Nøkkelen er fremtidsrettet løsning for styret med digital adgang til leverandører, og en verdiskapende infrastruktur for hjemlevering og delingsøkonomi, som gjør hverdagen tryggere og enklere for alle.

Hva betyr dette for beboerne?

Bruk mobilen som nøkkel på alle dører (som et supplement til dagens nøkkelløsning).
Del digitale nøkler permanent med familie og venner, eller, midlertidig med servicearbeider eller en nabo som skal innom mens du er bortreist – like enkelt som å sende en tekstmelding
Ha en digital kopi av ditt fysiske nøkkelknippe trygt på mobilen (enten det er dine egne nøkler eller nøkler mottatt av andre).

Er du interessert i mer informasjon om Vestbo Nøkkelen? Fyll ut kontaktskjemaet

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Morten Jakobsen på 959 83 513 eller morten.jakobsen@vestbo.no eller Marie-Louise Urdal på 907 28 726 marie.louise.urdal@vestbo.no

Logg inn search