Vestbos generalforsamling vil bli avholdt tirsdag 1. juni 2021

Valg av ikke-boende delegater til Vestbos generalforsamling

I henhold til Vestbo BBLs vedtekter punkt 4-4 skal medlemmene være representert på generalforsamlingen ved delegerte. De delegerte skal velges både blant våre boende og våre ikke-boende medlemmer. Antallet delegater som skal velges er en pr. 100 medlemmer.

Det formelle valget av delegater til generalforsamlingen er torsdag 15. april 2021 klokken 17.00 i Vestbos lokaler i Strandgaten 196, 5004 Bergen.

Medio mars  ble det sendt ut brev/epost til tilfeldig utplukket fra medlemsregisteret som var foreslått som delegat til Vestbos generalforsamling.

For de som ikke ønsker å være delegat på Vestbos generalforsamling er fristen for tilbakemelding 14. april. Tilbakemelding gjøres via lenken nedenfor.

Ønsker ikke å være delegat/varadelegat 


Valg av boende delegater til Vestbos generalforsamling 1. juni 2021

Forberedelsene til årets generalforsamling er nå begynt i mange borettslag og boligaksjeselskaper. Det er bare valgte delegater som kan møte og stemme på Vestbos generalforsamling. Delegatene som velges i borettslagene og boligaksjeselskapene er boende medlemmers talerør på Vestbos generalforsamling. De som velges som delegater behøver ikke ha verv i laget og kan følgelig være hvem som helst av de boende medlemmene i laget som ønsker å delta på Vestbos generalforsamling. Delegaten møter på Vestbos generalforsamling på vegne av seg selv og ikke på vegne av borettslaget.

Det er sendt epost til alle styreledere i borettslagene og boligaksjeselskapene tilknyttet Vestbo, med informasjon om prosedyre for valg av delegater og innmelding av disse. I tilsendt epost finner en lenke for å melde inn delegater til Vestbo.

Frist for å melde inn delegater er satt til 7. mai. Delegater som er innmeldt etter dette vil kunne møte på generalforsamlingen, men vil ikke få tilsendt innkalling med adgangskort i posten. Vi må uansett ha melding om de valgte delegatene før generalforsamlingen for at de skal kunne møte.

Spørsmål vedrørende ovennevnte kan rettes til
Morten Jakobsen på telefon 959 83 513 eller e-post til morten.jakobsen@vestbo.no eller
Inger-Lise Oen Hellesund Sæle på telefon 928 57 790/epost inger-lise.oen.hellesund.sale@vestbo.no

Logg inn search