Har du reservert deg mot digital kommunikasjon på Min side?

Ved å reservere seg mot digital kommunikasjon, kan du gå glipp av viktig informasjon fra styret der du bor.

Min side

På min side finner du alt samlet på ett sted.

  • All informasjon knyttet til ditt medlemskap og medlemsfordeler
  • Hva skjer i boligselskapet du bor i
  • Sømløs kommunikasjon med styret i ditt boligselskap
  • En oversikt over ditt boforhold
  • Oversikt over dine faktura, kontaktinformasjon til styret og meldinger i postkasse
  • Siste nytt fra Vestbo

Samtykke knyttet til din bolig

På Min side kan du enkelt oppdatere din kontaktinformasjon og ha kontroll på dine samtykker.

Oppe i høyre hjørnet finner du et ikon for profil (bilde). Ved å klikke på dette ikonet får du opp Profil og samtykker. Velg samtykker.

Under samtykker knyttet til din bolig finnes det en mulighet for å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon fra boligselskapet der du bor og forretningsfører, som er Vestbo.

Mange misforstår og tror at dette handler om reklame. Det er feil. Dersom du har krysset av her, har du reservert deg mot digital kommunikasjon og vil ikke motta informasjon om ditt boforhold eller ditt medlemskap.

Hva går jeg glipp av om jeg har reservert meg mot digital kommunikasjon?

Ved å reservere deg går du glipp av viktig informasjon vedrørende ditt boforhold og medlemskap.

I ditt medlemskap får du på Min side informasjon om medlemsfordeler, oversikt over opptjent bonus og kampanjer.

På våren er det tid for generalforsamlinger og årsmøter. I denne forbindelse er det styrets ansvar å varsle beboere om dette.

Årets innkallinger vil bli sendt ut digitalt, via Min side. Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon, vil du ikke motta innkallingen og må be styret i ditt boligselskap om å få innkalling tilsendt på papir.

Logg deg inn på Min side på PC eller last ned Vestbo-appen og få all informasjon du trenger når du trenger det.

Vi oppfordrer alle til å fjerne reservasjon og motta digital kommunikasjon. Sammen sparer vi miljøet og du får all informasjon du trenger på mobil eller PC.

Trenger du hjelp for å logge inn? Ta kontakt med oss på post@vestbo.no eller 55309600

Bli medlem