Personvern

Personvernerklæring for Vestbo.

Du som er medlem av Vestbo

Du som ikke har aktivert ditt medlemskort:

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi inngår medlemsavtale med deg, fakturer deg eller en annen betalingshåndtering for ditt medlemskap, administrasjon av medlemskapet, overføring av medlemskapet, for å gi deg tilgang til medlemssider og korrigere/endre opplysninger på medlemssider, for å informere deg om våre prosjekt, arrangementer, utsending av medlemsblad og oppfordring om å aktivere fordelsprogram for de som ikke har reservert seg mot direkte markedsføring.

Vi kan også behandle personopplysninger om deg som medlemmer i andre aktiviteter, samt i kraft av å være behandlingsansvarlig som forretningsfører. For disse behandlingen vises det til informasjonsvedlegg om de aktuelle behandlingene.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, medlemsnummer, medlemstype, registreringsdato, ansiennitet, betalingshistorikk for medlemskontigent (årskontigent) ,utestående faktura, betalinger og eventuelt betalingsforsinkelse), betalingsmåte, eventuelt opplysninger om en annen betaler, andelsnummer, samt hvorvidt du har aktivert ditt medlemskort (medlemsstatus).

Behandlingsgrunnlag

Avtale (avtale om medlemskap i Vestbo). Vi benytter berettiget interesse for det som ikke er nødvendig for å oppfylle avtalen, f.eks. utsending av medlemsblad, arrangementer og oppfordring om å aktivere ditt medlemskort for de medlemmer som ikke har reservert seg mot direkte markedsføring. Dette er nødvendig for at vi skal kunne gi deg informasjon om medlemskapet, herunder nyheter og tilby deg dine medlemsfordeler.

Du som er beboer i et boligselskap som Vestbo er forretningsfører for

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger som behandlingsansvarlig for å oppfylle forretningsføreravtalen med ditt boligselskap, eksempelvis i forbindelse med eierskifte, bruksoverlating, godkjenning av nye beboere for enkelte boligselskap, juridisk rådgivning i enkeltsaker, styrevervoppdrag(utleie av personell), innfordring og inkasso av andelskostnader (fellesgjeld). Oppgaver som vi gjør i kraft av forretningsføreravtalen og som vi er databehandler for fremgår ikke av denne personvernerklæringen.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å fullføre avtalen med den som har engasjert oss. Eksempelvis for inndrivning av sine fordringer, herunder inkasso. Vi kan granske fordringen mot deg, fremstille inkassokrav og foreta andre rettslige skritt mot deg for at du skal betale. Vi håndterer også dine personopplysninger når vi bistår boligselskap med saksbehandling ved eierskifter eller bruksoverlating, samt for enkelte boligselskap godkjenning av nye beboere. I tillegg kan vi behandle dine personopplysninger i juridiske saker som vi bistår boligselskapene med. Vi kan også behandle dine personopplysninger når vi påtar oss styreverv oppdrag for boligselskap

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr., kontaktopplysninger, dokumentasjon ved studier, arbeidsforhold o.l., søknader om dyrehold, andelsinformasjon, opplysning om skyldig fellesgjeld eller øvrige kostnader som er knyttet til andelen, inkassokostnader, betalingshistorikk, betalingsopplysninger, korrespondanse med deg i forbindelse med oppdraget, samt øvrige opplysninger som fremgår i den enkelte sak. Det kan fremkomme særlig kategorier av personopplysninger, slik som f.eks. helseopplysninger (sensitive personopplysninger) i den enkelte sak.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen skjer som hovedsak med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vårt oppdrag for den som har engasjert oss og for at de skal få betalt av deg eller løst den enkelte sak. Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte om du kontakter oss i oppdraget, boligselskap du er tilknyttet til, megler, offentlige myndigheter, slik som namsmann og domstoler.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger som behandlingsansvarlig for å oppfylle forretningsføreravtalen med ditt boligselskap, eksempelvis i forbindelse med eierskifte, bruksoverlating, godkjenning av nye beboere for enkelte boligselskap, juridisk rådgivning i enkeltsaker, styrevervoppdrag(utleie av personell), innfordring og inkasso av andelskostnader (fellesgjeld). Oppgaver som vi gjør i kraft av forretningsføreravtalen og som vi er databehandler for fremgår ikke av denne personvernerklæringen.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å fullføre avtalen med den som har engasjert oss. Eksempelvis for inndrivning av sine fordringer, herunder inkasso. Vi kan granske fordringen mot deg, fremstille inkassokrav og foreta andre rettslige skritt mot deg for at du skal betale. Vi håndterer også dine personopplysninger når vi bistår boligselskap med saksbehandling ved eierskifter eller bruksoverlating, samt for enkelte boligselskap godkjenning av nye beboere. I tillegg kan vi behandle dine personopplysninger i juridiske saker som vi bistår boligselskapene med. Vi kan også behandle dine personopplysninger når vi påtar oss styreverv oppdrag for boligselskap

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr., kontaktopplysninger, dokumentasjon ved studier, arbeidsforhold o.l., søknader om dyrehold, andelsinformasjon, opplysning om skyldig fellesgjeld eller øvrige kostnader som er knyttet til andelen, inkassokostnader, betalingshistorikk, betalingsopplysninger, korrespondanse med deg i forbindelse med oppdraget, samt øvrige opplysninger som fremgår i den enkelte sak. Det kan fremkomme særlig kategorier av personopplysninger, slik som f.eks. helseopplysninger (sensitive personopplysninger) i den enkelte sak.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen skjer som hovedsak med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vårt oppdrag for den som har engasjert oss og for at de skal få betalt av deg eller løst den enkelte sak. Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte om du kontakter oss i oppdraget, boligselskap du er tilknyttet til, megler, offentlige myndigheter, slik som namsmann og domstoler.

Innfordring og inkasso

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger dersom du har gjeld til oss eller til noen av våre oppdragstakere. Oppdragstakere kan være boligselskap eller øvrige selskaper i Vestbo- konsernet

Dersom du har gjeld til Vestbo:

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å fremstille innfordring og inkassokrav og andre tiltak mot deg for at du skal betale, slik som f.eks. inkassovarsler, tvangsutlegg m.m. Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med særskilte betalingsavtaler.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr., kontaktopplysninger, registreringsdato, opplysninger om gjeld (beløp og hva den gjelder), inkassostnader, betalinger, konto og andre betalingsopplysninger, samt korrespondanse med og notater fra muntlig kontakt med den registrerte.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen skjer med grunnlag i en avtale vi har mot deg. Består vår fordring mot deg på bakgrunn av et erstatningskrav eller annet krav som ikke er avtale, skjer behandlingen med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal få betalt av deg.

Om du har gjeld til din utleier, boligselskap eller andre som har engasjert Vestbo for innfordring og inkassohåndtering:

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å fullføre avtalen med den som har engasjert oss for inndrivning av sine fordringer. Vi kan behandle dine personopplysninger for å fremstille innfordring og inkassokrav og andre tiltak mot deg for at du skal betale, slik som f.eks. inkassovarsler, tvangsutlegg m.m. Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med særskilte betalingsavtaler.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fnr, kontaktopplysninger, andelsnummer, registreringsdato, opplysninger om gjeld (beløp og hva den gjelder), inkassokostnader, betalinger, konto og andre betalingsopplysninger, samt korrespondanse med og notater fra muntlig kontakt med den registrerte.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vårt inkassoppdrag for den som har engasjert oss og for at denne skal få betalt fra deg.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra den registrerte, Vestbo, boligselskap, namsmyndighetene og andre myndigheter, inkludert domstoler.

*Dersom det gjelder gjeld til et av Vestbo sine datterselskaper eller andre selskaper Vestbo har eiendel i vil dette selskapet være selvstendig behandlingsansvarlig. Dette selskapet kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838.

Administrering og godkjennelse av forkjøpsrett

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger på egne vegne for å tilby medlemmer forkjøpsrett. Vi administrerer også forkjøpsretten på boligselskapers vegne.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om interessenter og medlemmer for å administrere og godkjenne forkjøpsrett. Dette inkluderer utlysning av forkjøpsrett, foreta vurderinger om interessenter og om vilkårene for forkjøpsrett er oppfylt og godkjenning av forkjøpsrett. Vi videreformidler også til boligselskap dersom vi har godkjent en forkjøpsrett.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemsnummer og finansieringsbevis, registreringstidspunkt, ansiennitet, vurderinger knyttet til forkjøpsrett og søknader.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (Medlemsavtale) når vi administrer ut i fra medlemsbetingelser. Vi benytter berettiget interesse når vi opererer på vegne av boligselskap. Behandlingen er da nødvendig for at vi skal kunne fullføre forretningsføreravtalen.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra den registrerte, fra Vestbo, fra boligselskaper, fra Storbybolig AS og meglere.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger på egne vegne for å tilby medlemmer forkjøpsrett. Vi administrerer også forkjøpsretten på boligselskapers vegne.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om interessenter og medlemmer for å administrere og godkjenne forkjøpsrett. Dette inkluderer utlysning av forkjøpsrett, foreta vurderinger om interessenter og om vilkårene for forkjøpsrett er oppfylt og godkjenning av forkjøpsrett. Vi videreformidler også til boligselskap dersom vi har godkjent en forkjøpsrett.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemsnummer og finansieringsbevis, registreringstidspunkt, ansiennitet, vurderinger knyttet til forkjøpsrett og søknader.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (Medlemsavtale) når vi administrer ut i fra medlemsbetingelser. Vi benytter berettiget interesse når vi opererer på vegne av boligselskap. Behandlingen er da nødvendig for at vi skal kunne fullføre forretningsføreravtalen.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra den registrerte, fra Vestbo, fra boligselskaper, fra Storbybolig AS og meglere.

Utsending av nyhetsbrev om boligprosjekt og medlemsblad

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne sende medlemmer medlemsblad «Velkommen hjem». For interessenter som har meldt sin interesse til boligprosjekt sendes nyhetsbrev. Til dette bruker vi blant annet plattformen Mailchimp (du kan lese personvernerklæringen for Mailchimp her). Formålet med utsendelsen er å informere medlemmer om nyheter, reportasjer, markedsføring av medlemsfordeler og nye prosjekter.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi sender medlemsblad og nyhetsbrevet til deg. Vi sender kun nyhetsbrev til de som har meldt sin interesse til å bli oppdatert om boligprosjekter. Vi sender ikke medlemsblad eller nyhetsbrev til de som har reservert seg hos oss mot direkte markedsføring.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemstype og medlemsnummer, telefonnummer.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne distribuere informasjon om Vestbo, fordeler, reportasjer og nye boligprosjekter til deg.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg. Vi kan også kontrollere og tilføye adresseopplysninger fra private og offentlige registre.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne sende medlemmer medlemsblad «Velkommen hjem». For interessenter som har meldt sin interesse til boligprosjekt sendes nyhetsbrev. Formålet med utsendelsen er å informere medlemmer om nyheter, reportasjer, markedsføring av medlemsfordeler og nye prosjekter.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi sender medlemsblad og nyhetsbrevet til deg. Vi sender kun nyhetsbrev til de som har meldt sin interesse til å bli oppdatert om boligprosjekter. Vi sender ikke medlemsblad eller nyhetsbrev til de som har reservert seg hos oss mot direkte markedsføring.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemstype og medlemsnummer, telefonnummer.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne distribuere informasjon om Vestbo, fordeler, reportasjer og nye boligprosjekter til deg.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg. Vi kan også kontrollere og tilføye adresseopplysninger fra private og offentlige registre.

Kundeundersøkelser og markedsanalyser

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å administrere kundeundersøkelser og gjøre markeds- og kundeanalyser.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å tilby deg å delta i undersøkelser og for å gjennomføre disse. Vi kan også behandle dine personopplysninger for analyse og statistikk.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Kjønn, kontaktopplysninger, kjøpt tjeneste eller produkt, hvilken relasjon du har til oss, boliginformasjon, boligselskap, samt opplysninger som du gir til oss når du deltar i undersøkelsen.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal få innsikt i din opplevelse av våre tjenester og produkter, samt statistisk underlag for vurdering, utvikling, og forbedring av våre produkter og tjenester.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg og fra ditt boligselskap. Vi kan også kontrollere og tilføye adresseopplysninger fra private og offentlige registre.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å administrere kundeundersøkelser og gjøre markeds- og kundeanalyser.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å tilby deg å delta i undersøkelser og for å gjennomføre disse. Vi kan også behandle dine personopplysninger for analyse og statistikk.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Kjønn, kontaktopplysninger, kjøpt tjeneste eller produkt, hvilken relasjon du har til oss, boliginformasjon, boligselskap, samt opplysninger som du gir til oss når du deltar i undersøkelsen.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal få innsikt i din opplevelse av våre tjenester og produkter, samt statistisk underlag for vurdering, utvikling, og forbedring av våre produkter og tjenester.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg og fra ditt boligselskap. Vi kan også kontrollere og tilføye adresseopplysninger fra private og offentlige registre.

Du som har meldt din interesse for boligprosjekt og/eller som kjøper bolig eller område av Vestbo

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne administrere din interesse og kjøp av en bolig av Vestbo.

Hva inngår i behandlingen?

Vestbo behandler dine personopplysninger for å administrere din interesse for kjøp av bolig, inngå og fullføre en avtale om kjøp av bolig med deg. Vi behøver blant annet dine personopplysninger for å ferdigstille boligen, fakturering av kjøpesum, tilpasninger i boligen og andre kostnader tilknyttet boligen, samt administreringen av overtakelse, befaringer og eventuelle reklamasjoner.

Alt i forbindelse med markedsføring av eiendom (utenom nyhetsbrev) budgivning, køplassering og kontraktsinngåelsen administreres alene av Vestbo Garanti Sentrum AS og Vestbo Garanti Landås AS. På deres egne nettsider kan du lese deres personvernerklæring.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, kontonummer og andre betalingsopplysninger, betalingshistorikk, andel, innflytningsdato, informasjon om boligen, tilpasninger i boligen, overtakelsesprotokoll, befaringsprotokoller, påmelding til salgsmøter, opplysninger om interesse, hvordan interessen er registrert, køplassering, opplysninger som er nødvendig for å avhjelpe eventuelle feil og andre opplysninger som fremkommer i eventuelle reklamasjonssaker. Det kan fremkomme særskilte kategorier av personopplysninger som du gir til oss i forbindelse med vår tilpasninger i boligen.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (kjøpsavtale og eventuell tilvalgsavtale). Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

For interessenter til boligprosjekt som ikke inngår en kjøpsavtale med oss behandler vi personopplysninger med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å følge opp interessenter.

Hva inngår i behandlingen?

Vestbo kan også behandle personopplysninger om nye andelseiere ved etablering av et boligselskap, herunder sameie og borettslag.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Opplysninger om stifterne, antallet andeler, andelenes størrelse, når andelen skal innbetales, samt navn og fnr. på styrets medlemmer og andre tillitsvalgte

Behandlingsgrunnlag

Ved stiftelse av boligselskap gjelder Borettslagloven og eierseksjonsloven. Mellom Vestbo og den registrerte kommer kjøpsavtalen til anvendelse

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg. Vestbo Garanti Sentrum AS og Vestbo Garanti Landås AS (meglere) og fra entreprenører og leverandører. Kontroll av opplysningenes korrekthet, samt tilføying og oppdatering kan skje gjennom avstemming mot private og offentlige registre.

*Dersom salgsforholdet gjelder en bolig eller et område som er eid av datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet selvstendig behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130 og Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869.

Du som er leietaker i en bolig eller område Vestbo eier

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne administrere leieforholdet med deg og for å oppfylle våre plikter som utleier. Videre behandler vi dine personopplysninger for å tilby og gi deg tjenester og service utover det som fremgår av leieforholdet.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi mottar interesse for og sender ut leieavtalen og håndterer dine betalinger, sammenstiller grunnlag for betaling basert på forbruk av for eksempel vann eller varme, når vi sender ut informasjon til deg som du behøver som leietager, når du kontakter oss, ved håndtering av feilmeldinger og service i din bolig, slik som f.eks. nøkkeladministrasjon, ved behandling av leieforhandlinger, avslutning av leieforholdet m.m. Videre kan vi behandle personopplysninger om deg for å ivareta våre rettslige interesser under leieforholdet, f.eks. dersom du bryter dine forpliktelser i leieforholdet.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, opplysninger om eventuell verge, bostøtte, hvilke avtaler du har med oss, kontonummer og andre betalingsopplysninger, eventuelle sikkerhet (f.eks. depositum), betalingshistorikk (opplysninger om utestående fakturaer, betalinger og eventuelle betalingsutsettelser), informasjon om boligen, opplysninger om oppgaver o.l. som skal utføres i boligen og som er nødvendig for leieforholdet. Klager, ulovlig fremleie, melding til offentlige myndigheter. Det kan fremkomme særlige kategorier av personopplysninger i den enkelte sak som leietaker gir til oss.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (leieavtale). Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

Hva inngår i behandlingen?

Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med driftshåndtering av boligen ( slik som f.eks. strømavtaler, herunder fjernavlest måling, abonnement på internett o.l, elektroniske nøkler), forsikring og skade.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, boliginformasjon, elektroniske nøkkelsystem, opplysninger om tilpasning av boligen ( vi behandler kun opplysninger om helse som du gir til oss) og opplysninger som er nødvendig for håndtering av driftsavtaler.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forvalte boligen på en rasjonell måte og etterkomme ønsker fra leietaker. Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi skal ta stilling til en eventuell fremleie. Vi behandler også dine personopplysninger dersom du er leietaker i et fremleieforhold. Slik fremleie kan være når vi utleier til kommunen og kommunen tildeler deg en bolig som vi eier.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, opplysninger om eventuelle referanser du har oppgitt, opplysninger om bostøtte o.l. samt opplysninger som fremkommer under leieforholdet.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til et fremleieforhold, samt for å administrere leieforholdet.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg i forbindelse med at leieavtale inngås og når du kommuniserer med oss. Videre skapes opplysningene om deg under leieforholdet ( f.eks. ditt forbruk). Dersom du er leietaker basert på f.eks. fremleie kan vi også motta personopplysninger fra den opprinnelige leietakeren. Vi kan også få opplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheter dersom du har bostøtte eller lignende stønader.

*Dersom leieforholdet gjelder en bolig eller et område som er eid av datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377 og Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å kunne administrere leieforholdet med deg og for å oppfylle våre plikter som utleier. Videre behandler vi dine personopplysninger for å tilby og gi deg tjenester og service utover det som fremgår av leieforholdet.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi mottar interesse for og sender ut leieavtalen og håndterer dine betalinger, sammenstiller grunnlag for betaling basert på forbruk av for eksempel vann eller varme, når vi sender ut informasjon til deg som du behøver som leietager, når du kontakter oss, ved håndtering av feilmeldinger og service i din bolig, slik som f.eks. nøkkeladministrasjon, ved behandling av leieforhandlinger, avslutning av leieforholdet m.m. Videre kan vi behandle personopplysninger om deg for å ivareta våre rettslige interesser under leieforholdet, f.eks. dersom du bryter dine forpliktelser i leieforholdet.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, opplysninger om eventuell verge, bostøtte, hvilke avtaler du har med oss, kontonummer og andre betalingsopplysninger, eventuelle sikkerhet (f.eks. depositum), betalingshistorikk (opplysninger om utestående fakturaer, betalinger og eventuelle betalingsutsettelser), informasjon om boligen, opplysninger om oppgaver o.l. som skal utføres i boligen og som er nødvendig for leieforholdet. Klager, ulovlig fremleie, melding til offentlige myndigheter. Det kan fremkomme særlige kategorier av personopplysninger i den enkelte sak som leietaker gir til oss.

Behandlingsgrunnlag

Avtale (leieavtale). Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

Hva inngår i behandlingen?

Vi kan også behandle dine personopplysninger i forbindelse med driftshåndtering av boligen ( slik som f.eks. strømavtaler, herunder fjernavlest måling, abonnement på internett o.l, elektroniske nøkler), forsikring og skade.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, boliginformasjon, elektroniske nøkkelsystem, opplysninger om tilpasning av boligen ( vi behandler kun opplysninger om helse som du gir til oss) og opplysninger som er nødvendig for håndtering av driftsavtaler.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forvalte boligen på en rasjonell måte og etterkomme ønsker fra leietaker. Behandlingsgrunnlag for behandling av særlige kategorier av personopplysninger er avhengig av den enkelte sak. For nærmere opplysninger om vår behandling av særlige kategorier av personopplysninger se pkt. 2.5 i den generelle erklæringen.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når vi skal ta stilling til en eventuell fremleie. Vi behandler også dine personopplysninger dersom du er leietaker i et fremleieforhold. Slik fremleie kan være når vi utleier til kommunen og kommunen tildeler deg en bolig som vi eier.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, opplysninger om eventuelle referanser du har oppgitt, opplysninger om bostøtte o.l. samt opplysninger som fremkommer under leieforholdet.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til et fremleieforhold, samt for å administrere leieforholdet.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg i forbindelse med at leieavtale inngås og når du kommuniserer med oss. Videre skapes opplysningene om deg under leieforholdet ( f.eks. ditt forbruk). Dersom du er leietaker basert på f.eks. fremleie kan vi også motta personopplysninger fra den opprinnelige leietakeren. Vi kan også få opplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheter dersom du har bostøtte eller lignende stønader.

*Dersom leieforholdet gjelder en bolig eller et område som er eid av datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377 og Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609.

Kontaktpersoner til kunder, leverandører m.m., og styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte i boligselskap

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler personopplysningene for å generelt kunne administrere å inngå avtaler, håndtere faktura og for å kunne stille spørsmål og for øvrig korrespondere med kunden, samarbeidspartnere og leverandører. Vi behandler også personopplysninger om styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte i boligselskap for å administrere og oppfylle forretningsførerkontrakten.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med inngåelsen av avtaler og når avtalen er etablert. Tilsvarende gjelder for administrering av forretningsførerkontrakter med boligselskap. Da behandler vi personopplysninger om styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte for å inngå, administrere og fullføre forretningsførerkontrakten. Dette kan også eksempelvis inkludere styreverv oppdrag på vegne av boligselskapet.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger som behandles kan bla. være navn, kontaktopplysninger, yrkestittel, rolle og øvrig informasjon som fremgår i korrespondansen med disse registrerte. For styremedlemmer kan vi også behandle fødselsnummer.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne administrere og oppfylle våre avtaler.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg og fra kunden, leverandøren eller samarbeidspartner som du er kontaktperson for. Videre mottar vi personopplysninger fra boligselskaper.

*Dersom avtaleforholdet inngås med et datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838 .

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler personopplysningene for å generelt kunne administrere å inngå avtaler, håndtere faktura og for å kunne stille spørsmål og for øvrig korrespondere med kunden, samarbeidspartnere og leverandører. Vi behandler også personopplysninger om styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte i boligselskap for å administrere og oppfylle forretningsførerkontrakten.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner for våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med inngåelsen av avtaler og når avtalen er etablert. Tilsvarende gjelder for administrering av forretningsførerkontrakter med boligselskap. Da behandler vi personopplysninger om styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte for å inngå, administrere og fullføre forretningsførerkontrakten. Dette kan også eksempelvis inkludere styreverv oppdrag på vegne av boligselskapet.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger som behandles kan bla. være navn, kontaktopplysninger, yrkestittel, rolle og øvrig informasjon som fremgår i korrespondansen med disse registrerte. For styremedlemmer kan vi også behandle fødselsnummer.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne administrere og oppfylle våre avtaler.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg og fra kunden, leverandøren eller samarbeidspartner som du er kontaktperson for. Videre mottar vi personopplysninger fra boligselskaper.

*Dersom avtaleforholdet inngås med et datterselskap til Vestbo eller andre selskaper Vestbo har eierandel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838 .

Du som har meldt deg opp til arrangement eller kurs

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å tilby og administrere din deltagelse i arrangement og kurs.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å informere deg om arrangement eller kurset, for å sette opp deltakerlister og for å tilgodese eventuelle ønsker om mat, overnatting, m,m. Om du og deltar i event-/kursevalueringer og angir ditt navn kan vi også behandle disse personopplysningene.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemsnummer, opplysninger om kost og allergier, kurs eller event-/kursvurderinger og overnatting.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne administrere kurset og andre arrangement, vurdere og forbedre oss, samt for å tilgodese ønsker om kost og overnatting.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å tilby og administrere din deltagelse i arrangement og kurs.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger for å informere deg om arrangement eller kurset, for å sette opp deltakerlister og for å tilgodese eventuelle ønsker om mat, overnatting, m,m. Om du og deltar i event-/kursevalueringer og angir ditt navn kan vi også behandle disse personopplysningene.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, medlemsnummer, opplysninger om kost og allergier, kurs eller event-/kursvurderinger og overnatting.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne administrere kurset og andre arrangement, vurdere og forbedre oss, samt for å tilgodese ønsker om kost og overnatting.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte.

Du som kontakter oss via mail, telefon eller nettside

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med oss for å tilby deg support, herunder besvare henvendelser.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med oss via telefon, e-post eller vår nettside. Videre behandler vi dine personopplysninger for å følge opp og håndtere din henvendelse.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Ikke-medlemmer og medlemmer som tar kontakt via mail eller nettside: Alt som meldingen inneholder, eks. navn, e-postadresse, telefonnr., melding, registreringstidspunkt (alt som kommer via e-post).

Medlemmer og ikke-medlemmer som tar kontakt via telefon: Navn, hvem du har pratet med, telefonnummer og kontakttidspunkt.

Behandlingsgrunnlag

For henvendelser som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg er denne avtalen grunnlaget for behandlingen (eks. avtale om medlemskap i Vestbo).

Dersom vi ikke har en avtale med deg eller at behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle denne avtalen med deg benytter vi berettiget interesse som grunnlag for behandlingen. Behandlingen er nødvendig for å håndtere og besvare henvendelsen.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med oss for å tilby deg support, herunder besvare henvendelser.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med oss via telefon, e-post eller vår nettside. Videre behandler vi dine personopplysninger for å følge opp og håndtere din henvendelse.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Ikke-medlemmer og medlemmer som tar kontakt via mail eller nettside: Alt som meldingen inneholder, eks. navn, e-postadresse, telefonnr., melding, registreringstidspunkt (alt som kommer via e-post).

Medlemmer og ikke-medlemmer som tar kontakt via telefon: Navn, hvem du har pratet med, telefonnummer og kontakttidspunkt.

Behandlingsgrunnlag

For henvendelser som er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg er denne avtalen grunnlaget for behandlingen (eks. avtale om medlemskap i Vestbo).

Dersom vi ikke har en avtale med deg eller at behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle denne avtalen med deg benytter vi berettiget interesse som grunnlag for behandlingen. Behandlingen er nødvendig for å håndtere og besvare henvendelsen.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg direkte.

Rekruttering – du som er interessert i en stilling hos oss

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler personopplysningene for å kunne håndtere søknader, intervjuer og foreta beslutninger i en rekrutteringsprosess. Vi kan også lagre personopplysningene i vår kandidatdatabase for å kunne kontakte aktuelle kandidater ved fremtidige rekrutteringer.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om deg når vi mottar og vurderer søknader fra deg, samt når vi foretar intervjuer, kontroll med referansepersoner og egne vurderinger i rekrutteringsprosessen. Vi behandler disse personopplysningene selv eller gir de videre til rekrutteringsbyrå som bistår oss i rekrutteringsprosessen.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, CV, søknad, vitnemål, eventuelle fotografi, personlighetstester og øvrige opplysninger du i søknadsprosessen gir til oss.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at Vestbo skal kunne håndtere søknader som de registrerte har sendt, gjennomføre intervjuer og treffe beslutninger i en rekrutteringsprosess. For de kandidater som blir tilbudt jobb hos oss er grunnlaget for behandlingen å inngå en ansettelsesavtale. Når vi lagrer personopplysninger for fremtidige rekrutteringer innhentes det samtykke fra den registrerte.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg, fra referanser du har oppgitt, fra rekrutteringsbyrå eller søknadskanaler, slik som f.eks. finn.no

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vi behandler personopplysningene for å kunne håndtere søknader, intervjuer og foreta beslutninger i en rekrutteringsprosess. Vi kan også lagre personopplysningene i vår kandidatdatabase for å kunne kontakte aktuelle kandidater ved fremtidige rekrutteringer.

Hva inngår i behandlingen?

Vi behandler personopplysninger om deg når vi mottar og vurderer søknader fra deg, samt når vi foretar intervjuer, kontroll med referansepersoner og egne vurderinger i rekrutteringsprosessen. Vi behandler disse personopplysningene selv eller gir de videre til rekrutteringsbyrå som bistår oss i rekrutteringsprosessen.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, CV, søknad, vitnemål, eventuelle fotografi, personlighetstester og øvrige opplysninger du i søknadsprosessen gir til oss.

Behandlingsgrunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for at Vestbo skal kunne håndtere søknader som de registrerte har sendt, gjennomføre intervjuer og treffe beslutninger i en rekrutteringsprosess. For de kandidater som blir tilbudt jobb hos oss er grunnlaget for behandlingen å inngå en ansettelsesavtale. Når vi lagrer personopplysninger for fremtidige rekrutteringer innhentes det samtykke fra den registrerte.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg, fra referanser du har oppgitt, fra rekrutteringsbyrå eller søknadskanaler, slik som f.eks. finn.no

Sosiale medier

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger via sosiale medier til å informere medlemmer og andre om våre produkter, tjenester og fordeler. Vi har blant annet en Facebookside. I forbindelse med behandling av dine personopplysninger på denne Facebooksiden er vi felles behandlingsansvarlig med Facebook.

Hva inngår i behandlingen?

Vi samler ikke inn personopplysninger selv på denne siden, men ved å benytte seg av siden vil det kunne samles inn og behandles personopplysninger fra besøkende på Facebook-siden, både de som er registrert i Facebook og andre.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

Facebooknavn, bilde, aktivitet m.m. For mer informasjon om hva som samles inn og behandles av personopplysninger på Facebook-siden, se personvernerklæringen til Facebook

Behandlingsgrunnlag

For nærmere informasjon om behandlingsgrunnlag se Facebook sin personvernerklæring.

Hvordan samler vi opplysningene:

Se nærmere om dette i Facebook sin personvernerklæring.

Rettslig forpliktelse

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser slik som f.eks. bokføringsregler eller plikter vi har som boligeiere eller forretningsfører.

Hva inngår i behandlingen?

Bokføringsloven: Vi behandler personopplysninger om deg som fremkommer i bilag og regnskapsinformasjon for å fullføre våre bokføringsplikter.

Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova): Vi behandler personopplysninger om deg som fremkommer i forbindelse med administrering, forvaltning o.l. av boligbyggelaget, for eksempel. Styrebehandlinger, organisering m.m.

Aksjeloven: Vi behandler personopplysninger om styremedlemmer og øvrig som fremkommer i styre- og generalforsamlingsvedtak som følge av forpliktelser i aksjeloven til å administrere et selskap

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

For bokføring behandler vi personopplysninger som fremkommer i dokument som utgjør bokføringsgrunnlag.

Når vi behandler personopplysninger basert på plikter i Bustadbyggjelagloven og aksjeloven kan vi behandle navn, rolle, opplysninger som fremkommer i styre- og generalforsamlingsmøte, opplysninger om andel og opplysninger som fremkommer i den enkelte sak.

Behandlingsgrunnlag

Rettslig forpliktelse.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg eller fra Vestbo.

*Dersom en rettslig forpliktelse er pålagt noen av Vestbo sine datterselskaper eller andre selskaper Vestbo har eiendel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette selskapet kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838 .

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:

Vestbo behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser slik som f.eks. bokføringsregler eller plikter vi har som boligeiere eller forretningsfører.

Hva inngår i behandlingen?

Bokføringsloven: Vi behandler personopplysninger om deg som fremkommer i bilag og regnskapsinformasjon for å fullføre våre bokføringsplikter.

Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova): Vi behandler personopplysninger om deg som fremkommer i forbindelse med administrering, forvaltning o.l. av boligbyggelaget, for eksempel. Styrebehandlinger, organisering m.m.

Aksjeloven: Vi behandler personopplysninger om styremedlemmer og øvrig som fremkommer i styre- og generalforsamlingsvedtak som følge av forpliktelser i aksjeloven til å administrere et selskap

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

For bokføring behandler vi personopplysninger som fremkommer i dokument som utgjør bokføringsgrunnlag.

Når vi behandler personopplysninger basert på plikter i Bustadbyggjelagloven og aksjeloven kan vi behandle navn, rolle, opplysninger som fremkommer i styre- og generalforsamlingsmøte, opplysninger om andel og opplysninger som fremkommer i den enkelte sak.

Behandlingsgrunnlag

Rettslig forpliktelse.

Hvordan samler vi opplysningene:

Fra deg eller fra Vestbo.

*Dersom en rettslig forpliktelse er pålagt noen av Vestbo sine datterselskaper eller andre selskaper Vestbo har eiendel i vil dette selskapet være behandlingsansvarlig. Dette selskapet kan eksempelvis være:

Landåstorget AS med org.nr. 930 108 642, Vestbo Eiendomsforvaltning AS med org.nr. 937 595 409, Vestbo Eiendom AS med org.nr. 954 641 228 , Konsul Børsgate 14 AS med org.nr. 985 691 096, Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS med org.nr. 975 360 377, Golftun Utbygging AS med org.nr. 998 333 970 , Breivik Brygge AS med org.nr. 987 553 847, Haukeland Parkering AS med org.nr. 987 180 609, Vestbo Finans AS med org.nr. 999 564 321, Strandgaten 196 AS med org.nr. 833 069 012, Strømme Gård AS med org.nr. 986502130, Strømme Gård utbygging AS med org.nr. 913047869 og Florvåg Industrihavn AS med org. nr. 987614838 .

Bli medlem