Logg inn search

Bolig + helse

Vestbo Boligbyggelag og Stiftelsen Betanien Bergen planlegger i fellesskap å skape ett nytt og fremtidsrettet konsept innen bolig for alle, med vekt på sosial bærekraft.

Visjonen er å skape et mangfoldig og bærekraftig nabolag hvor mennesket er i fokus.  Boligene skal være for alle uavhengig av funksjonsnivå og økonomi. Konseptet skal ha et nærtilbud som inviterer til delekultur, fysisk aktivitet og et inkluderende nabolag

Bolig+helse
Vestbo Boligbyggelag og Stiftelsen Betanien Bergen planlegger helsefremmende, bærekraftige boliger og nabolag. Med selskapenes motto “Boliger for alle” og “I tjeneste for mennesker” er det allerede dannet et godt grunnlag for samarbeidet. Pilotprosjektet er fra Vestlundveien i Fyllingsdalen og skal romme blant annet boliger, helseklynge, barnehage og ha et bredt utvalg av tilbud i nærmiljøet.

Visjonen er å skape et mangfoldig og bærekraftig nabolag hvor mennesket er i fokus. Boligene skal være for alle uavhengig av funksjonsnivå og økonomi med nærtilbud som inviterer til delekultur, fysisk aktivitet og et inkluderende nabolag

Bolig for alle
For å få favne alle, vil det etableres et forum med ekspertise innen helse- og omsorgsteknologi, eiendomsteknologi (Proptech) og brukere. Målet er fremtidsrettede boliger hvor innovative løsninger, helse- og omsorgsteknologi innlemmes naturlig. Dette vil medføre at flere kan bo hjemme selv om helsesituasjon endres. Alternative boformer som kollektiv, leie til eie, deleie og utleie gjør boligene tilgjengelig gjennom alle livets faser.

Et inkluderende nabolag
Vi ønsker å fremme involvering, styrke tilhørighet og begrense ensomhet. Nabolaget tilrettelegges for samhandling uavhengig av alder, interesser, kjønn og funksjonsnivå. Her planlegges alt fra barnehage, helseklynge med blant annet fastleger, fysioterapi, tannlege og apotek, til klatrevegg og atelier. Grønne pusterom, arealer for trening, rehabilitering og lek blir en naturlig del av nabolaget.

Delekultur & bærekraft
Delekultur går som en rød tråd gjennom prosjektet med tilbud som bil- og sykkeldeling, gjesteleilighet, gjenbruksstasjon, verksted og drivhus. Det vil også tilrettelegges for deling av menneskelige ressurser som hjelp til enkle arbeidsoppgaver og sosial tilstedeværelse.

Frivilligheten – en viktig brikke
Frivillighetsarbeid er en vinn-vinn-situasjon, hvor mennesker kan glede andre og få tilbake ny kunnskap og venner i inkluderende og trygge omgivelser. Her legges det til rette for frivillighet og samhandling ikke bare naboer imellom, men også mellom naboer i Fyllingsdalen generelt.

Betanien Bergen
– i tjeneste for mennesker

Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveid stiftelse
Stiftelsens formål realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestilbud innen helse, omsorg og utdanning. Sosial innovasjon er et viktig satsningsområde for stiftelsen

Om Vestbo BBL
– Vi skal skape den beste bo-opplevelsen på Vestlandet

Vestbo BBL er et av Vestlandets største boligbyggelag med 27 500 medlemmer og 17 600 boliger
under forvaltning – fordelt på 460 boligselskaper.

Vi har over 75 års erfaring med å tilby kvalitet i alle ledd til våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere.

Min side search