Bolig + helse

Vestbo Boligbyggelag og Stiftelsen Betanien Bergen planlegger helsefremmende, bærekraftige boliger og nabolag. Med selskapenes motto “Boliger for alle” og “I tjeneste for mennesker” er det allerede dannet et godt grunnlag for samarbeidet. Pilotprosjektet du ser her; er fra Vestlundveien i Fyllingsdalen og skal romme blant annet boliger, helseklynge, barnehage og ha et bredt utvalg av tilbud i nærmiljøet

Bolig for alle
For å få favne alle, vil det etableres et forum med ekspertise innen helse- og omsorgsteknologi, eiendomsteknologi (Proptech) og brukere. Målet er fremtidsrettede boliger hvor innovative løsninger, helse- og omsorgsteknologi innlemmes naturlig. Dette vil medføre at flere kan bo hjemme selv om helsesituasjon endres. Alternative boformer som kollektiv, leie til eie, deleie og utleie gjør boligene tilgjengelig gjennom alle livets faser.

Et inkluderende nabolag
Vi ønsker å fremme involvering, styrke tilhørighet og begrense ensomhet. Nabolaget tilrettelegges for samhandling uavhengig av alder, interesser, kjønn og funksjonsnivå. Her planlegges alt fra barnehage, helseklynge med blant annet fastleger, fysioterapi, tannlege og apotek, til klatrevegg og atelier. Grønne pusterom, arealer for trening, rehabilitering og lek blir en naturlig del av nabolaget.

Delekultur & bærekraft
Delekultur går som en rød tråd gjennom prosjektet med tilbud som bil- og sykkeldeling, gjesteleilighet, gjenbruksstasjon, verksted og drivhus. Det vil også tilrettelegges for deling av menneskelige ressurser som hjelp til enkle arbeidsoppgaver og sosial tilstedeværelse.

Frivilligheten – en viktig brikke
Frivillighetsarbeid er en vinn-vinn-situasjon, hvor mennesker kan glede andre og få tilbake ny kunnskap og venner i inkluderende og trygge omgivelser. Her legges det tilrette for frivillighet og samhandling ikke bare naboer imellom, men også mellom naboer i Fyllingsdalen generelt.

Bli medlem