Hva er forkjøpsrett?

Som medlem i Vestbo har du forkjøpsrett til brukte og nye boliger i store deler av landet. Dette gir deg en enklere vei inn på boligmarkedet!

Forkjøpsrett betyr at du har rett til å kjøpe en bolig til den prisen selgeren har akseptert, uten at du trenger å være med i budrunden. Kort fortalt betyr forkjøpsretten at du kommer først i køen.

Hva betyr forkjøpsrett og hvorfor har vi det?

Å være medlem i Vestbo gir deg medlemsfordeler og den viktigste fordelen er forkjøpsretten. Som medlem kommer du rett og slett først i køen ved kjøp av boliger!

Dette er en unik mulighet for førstegangskjøpere. På denne måten trenger du ikke bidra til å presse prisene opp med en heftig budrunde. Du slipper stresset og kan avvente til prisen er satt. Skal du kjøpe ny bolig i et boligprosjekt, får du tilgang til å velge bolig først. Ved nybolig salg er prisen fast, og den med best ansiennitet får mulighet til å velge bolig først.

Det er borettslagets vedtekter som bestemmer om et borettslag har forkjøpsrett. Det varierer noe hvem som har forkjøpsrett, men i hovedsak er det borettslagets egne andelseiere og Vestbo-medlemmer som har forkjøpsrett.

 

Vi skiller mellom mellom to typer forkjøpsrett; forhåndsavklaring og fastprisavklaring.

Når en bolig skal selges, må den utlyses til de som har forkjøpsrett. Utlysning av forkjøpsrett kan skje på to måter:

  1. Selger/megler informerer Vestbo om at en bolig skal selges og evt. oppgir prisantydning (ikke påkrevd). Dette kalles  forkjøpsrett med forhåndsavklaring.
  2. Selger/megler kan informere Vestbo etter at boligen er solgt og til hvilken pris boligen ble solgt for. I tillegg opplyses da om eventuelle avtalte vilkår for salget. Dette kalles forkjøpsrett med fastprisavklaring.

Vestbo behandler forkjøpsrettssakene påfølgende hverdag etter fristen for å melde forkjøpsrett har gått ut. Først da vil selger/megler få vite om et medlem har meldt sin interesse

Forkjøpsrett med forhåndsavklaring.

Når boligen utlyses ved forhåndsavklaring vil det ta inntil 5 hverdager å få avklart om forkjøpsretten blir gjort gjeldende av et medlem som har meldt seg innen fristen. 5 dagers-fristen er regnet fra den dagen Vestbo får melding om at boligen er solgt med pris og eventuelle vilkår.

Dersom Vestbo får melding om at boligen er solgt mindre enn 15 dager før Vestbo mottok forhåndsvarselet, gjelder hovedregelen om at fristen for å gjøre forkjøpsrett gjeldende er 20 dager fra meldingen om salg av boligen er mottatt av Vestbo. Dersom boligen ikke er solgt innen 3 måneder etter at Vestbo har mottatt forhåndsavklaringen, må boligen lyses ut på nytt.

 

Forkjøpsrett med fastprisavklaring

Når boligen utlyses til fastpris tar det inntil 20 dager å få avklart om forkjøpsretten blir gjort gjeldende av at noen har meldt forkjøpsrett innen fristen. 20 dagers-fristen er regnet fra den dagen Vestbo får melding om at boligen er solgt med pris og eventuelle vilkår.

 

Generelt om forkjøpsrett

De som ønsker å melde forkjøpsrett på en bolig må få anledning til å se boligen, så vi anbefaler derfor at det oppgis visningsdato ved melding om utlysning av bolig på forkjøpsrett.

Forkjøpsretten er knyttet til hvor lenge du har vært medlem. Jo lengre ansiennitet du har, desto lengre frem i køen står du ved et boligkjøp.

Dersom et medlemskap skal overføres i forbindelse med forkjøpsrett (familieoverføring) må medlemskapet være overført før fristen for å melde forkjøpsrett utgår.

Etter fristen er utløpt, gjelder de samme reglene for medlemmer som ikke-medlemmer.

Portrett av Robin

– Nesten for godt til å være sant

Ved hjelp av et 75 år gammelt medlemskap i Vestbo, sikret Robin seg drømmeleiligheten uten å delta i budrunden.

Les historien til Robin

Henrik med nøkkel utenfor leiligheten

– Jeg fikk meg en øyeåpner

Å være på boligjakt er en spennende og til tider frustrerende prosess. Men det finnes en måte å komme lengre frem i køen.

Les historien til Henrik

Hvordan får jeg forkjøpsrett på boliger i resten av landet?

Vi har inngått et samarbeid med de største boligbyggelagene i Norge, et samarbeid vi kaller Storbysamarbeidet.

Storbysamarbeidet gir deg som er medlem en unik mulighet når det gjelder forkjøpsrett. Forkjøpsretten fungerer nemlig på tvers av boligbyggelag og bygrenser og du får forkjøpsrett til nærmere 100 000 boliger over hele landet. Det vil si at Vestbo-medlemskapet ditt kan komme godt med hvis du skal studere eller jobbe i en annen by.

Disse boligbyggelagene er med i Storbysamarbeidet.

  • Vestbo på Vestlandet
  • Bonord i Tromsø, Harstad og Alta.
  • Boligbyggelaget Nobl i  Bodø
  • Boligbyggelaget TOBB i Trondheim
  • Boligbyggelaget USBL i Oslo og omegn
  • SØBO i Kristiansand
  • Bate i Stavanger og Sandnes
  • Boligbyggelaget USBL i Oslo og omegn

Under Storbysamarbeidet kan du lese mer om hvordan forkjøpsretten i Storbysamarbeidet fungerer, hvilke ansiennitetsregler som gjelder og hvordan du skal gå frem.

min side eller her kan du til enhver tid se hvilke boliger du som Vestbo-medlem kan melde forkjøpsrett på over hele landet.

Ord og uttrykk om forkjøpsrett

Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett for Vestbos medlemmer før boligen er solgt og uten at prisen er oppgitt. Derfor kan du melde interesse for boligen uten forpliktelser.

Les mer om prosessen ved forhåndsavklaring

Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring utlyses boligen for Vestbos medlemmer etter at den er solgt. Melding om forkjøpsrett er bindende, og du får boligen dersom du har best ansiennitet.

Les mer om prosessen ved fastprisavklaring

Ansiennitet

Som medlem av Vestbo samler du ansiennitet fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett til samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen.

Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i Vestbo til andre i familien din (så lenge medlemskapet ditt ikke er knyttet til et boforhold) som trenger et forsprang ut i boligmarkedet.

Storbysamarbeidet

Vestbo samarbeider med de største boligbyggelagene i Norge. Dette samarbeidet kaller vi Storbysamarbeidet.

Storbysamarbeidet gir deg som Vestbo-medlem en unik mulighet når det gjelder forkjøpsrett. Forkjøpsretten fungerer nemlig på tvers av boligbyggelag og bygrenser og du får forkjøpsrett til nærmere 100.000 boliger over hele landet. Det vil si at Vestbo-medlemskapet ditt kan komme godt med hvis du skal studere eller jobbe i en annen by.

Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir Vestbo-medlemmer muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. Ser du etter bolig i en av disse byene får du ansiennitet fra da samarbeidet ble inngått, hvis ditt medlemskap er eldre enn aktuell dato.

Disse boligbyggelagene er med i Storbysamarbeidet:

Vestbo i Bergen
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Boligbyggelaget USBL i Oslo og Omegn
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Bate Boligbyggelag i Stavanger og Sandnes
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Boligbyggelaget Tobb i Trondheim
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Boligbyggelaget Nobl i Bodø
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Boligbyggelaget Bonord i Tromsø og Harstad
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Sørlandet Boligbyggelag i Kristiansand
Oversikt over brukte boliger som er utlyst på forkjøpsrett

Som medlem i ett av disse boligbyggelagene har du storbyansiennitet fra 1. oktober 2008, i TOBB fra tidligst 1. mai 2009, Nobl fra 1. juli 2012 og Sørlandet Boligbyggelag fra 1. mars 2023.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten og får den boligen du ønsker i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget hvor boligen er tilknyttet. Du beholder din ansiennitet i Vestbo.

Forkjøpsrett på nye boligprosjekter

Når boligprosjekter annonseres for første gang, utlyses boligene også på forkjøpsrett, og da vanligvis med tidsfrist på 2 uker. Av de som har meldt sin interesse innen fristen, vil de som har lengst ansiennitet få velge bolig først. Etter at fristen er utløpt og de interesserte medlemmene har signert sine kontrakter, er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Hva forplikter jeg meg til?

Innen selger har akseptert et bud, forplikter du deg ikke til noe ved å melde din interesse i en bolig utlyst på forkjøpsrett. Det er først når du trer inn i budet som selgeren har akseptert og gjennomfører et kjøp av en bolig med forkjøpsretten at du er bundet. Da gjelder de samme forpliktelsene som ved et vanlig boligkjøp.

Bruk forkjøpsretten

Forkjøpsretten er den beste fordelen du får som medlem. Du stiller først i køen og kan sikre deg drømmeboligen foran andre.

Bli medlem

vestbo-3
Bli medlem