Fastprisavklaring

Ved fastprisavklaring kunngjøres boligen for Vestbo medlemmer etter at den er solgt. Da er melding om forkjøpsrett bindende, og du plikter å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

Eieren vil selge

Eieren av en bolig i et boligselskap ønsker å selge boligen sin.

Bolig til salgs

Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett for Vestbos medlemmer.

Budrunde

Budrunden går som normalt. Selger aksepterer et bud.

Utlysning av forkjøpsrett

Når selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på Vestbos nettsider med en meldefrist for å gjøre forkjøpsrett gjeldende.

Melde forkjøpsrett

Medlemmer som er interessert i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at du er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med lengre ansiennitet har meldt seg innen fristen. Viktig at du da legger ved finansieringsbekreftelse fra banken din

Hurra!

Medlemmet med lengst ansiennitet som har meldt seg på forkjøpsretten må kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Kjøpet er bindende.
Bli medlem