Kurs

Kurs og seminarer er rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper som Vestbo forvalter.

Målsettingen vår er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt og ansatt i laget enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir riktigere saksbehandlingsrutiner og beslutninger i styret.

I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne jurister, økonomer, ingeniører m.m. og av eksterne foredragsholdere.

Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Se liste under. Nærmere opplysninger om kursene blir utsendt forløpende med Vestbo Nytt. Vi forbeholder oss rett til endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold.

Kommende kurs

Vestbos kursoversikt 2021

Alle kursene vil bli gjennomført digitalt på Teams av hensyn til smittevern. Vi håper likevel mange ønsker å delta på kursene som stort sett har 3 timers varighet, med noen korte innlagte pauser. Kursene kjøres live/i sanntid og det vil bli mulighet til å stille spørsmål og kommentarer underveis. Velkommen på kurs!

Vestboseminaret på Solstrand

Sted:

Solstrand Hotel & Bad

Dato:

22. - 24. oktober

Vedlikehold i boligselskaper

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

11. november

Økonomi for styremedlemmer

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

18. november

Vi hjelper deg

Litt mye å holde styr på? Vi bistår over 400 boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Kontakt oss

Logg inn search