Kurs

Kurs og seminarer er rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper som Vestbo forvalter.

Målsettingen vår er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt og ansatt i laget enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir riktigere saksbehandlingsrutiner og beslutninger i styret.

I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne jurister, økonomer, ingeniører m.m. og av eksterne foredragsholdere.

Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Se liste under. Nærmere opplysninger om kursene blir utsendt forløpende med Vestbo Nytt. Vi forbeholder oss rett til endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold.

Kommende kurs

Alle kursene vil bli gjennomført digitalt på Teams av hensyn til smittevern. Vi håper likevel mange ønsker å delta på kursene som stort sett har 3 timers varighet, med noen korte innlagte pauser. Kursene kjøres live/i sanntid og det vil bli mulighet til å stille spørsmål og kommentarer underveis. Velkommen på kurs!

Innføringskurs II for nye styremedlemmer

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

01.09.2022

Praktisk styrearbeid

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

15.09.2022

Grunnkurs i styreportal/beboerportal

Sted:

Digitalt kurs

Dato:

22.09.2022

Vestboseminaret på Solstrand

Sted:

Solstrand Fjordhotell

Dato:

21.10.2022 - 23.10.2022

Økonomi for styremedlemmer i boligselskaper

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

03.11.2022

Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

23.11.2022

Jussmix for styremedlemmer

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

20. januar

Gjennomføring av årsmøte i sameier

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

 10. februar

Gjennomføring av generalforsamling i borettslag og boligaksjeselskap

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

17. februar

Gjennomføring av generalforsamling/årsmøte digitalt på portalene

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

10. mars

Forsikring og skadeforebygging

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

17. mars

Internkontroll og HMS-arbeid i boligselskaper

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

21. april

Innføringskurs for nye styremedlemmer

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

9. juni

Grunnkurs i styreportalen

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

16. juni

Vi hjelper deg

Litt mye å holde styr på? Vi bistår 480 boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Kontakt oss

Bli medlem