Kurs

Kurs, seminarer, temakvelder og nettverkssamlinger, som alle er rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper.

Målsettingen vår er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt eller ansatt i boligselskaper enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir bedre beslutningsgrunnlag for styrets medlemmer.

I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne rådgivere eller  av eksterne foredragsholdere.

Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Se liste under. Nærmere opplysninger om kursene blir utsendt forløpende med Vestbo Nytt.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold.

Vestbo nøkkelen og Doorbell presentasjon

Sted:

Digitalt på teams

Dato:

13. mars 2024

Bli medlem