Kurs

Kurs, seminarer, temakvelder, webinar  og nettverkssamlinger, som alle er rettet mot styret og ansatte i boligselskaper.

Målsettingen vår er at kursene skal gjøre arbeidet som tillitsvalgt eller ansatt i boligselskaper enklere og bedre. Dette nyter både den tillitsvalgte/ansatte og ikke minst beboerne godt av. Økt kompetanse om regler, økonomi og tekniske spørsmål gir bedre beslutningsgrunnlag for styrets medlemmer.

I tillegg til å være en arena for kompetansebygging, er våre kurs også en møteplass for hyggelig sosialt samvær og erfaringsutveksling. Kursene holdes av våre egne rådgivere eller  av eksterne foredragsholdere.

Påmelding til kursene gjøres elektronisk ved å gå inn på de enkelte kursene. Kursene legges ut fortløpende nedenfor.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i oppsatt program og mindre justeringer i kursinnhold.

Vestbo Akademiet

Foruten om løpende kurs, enten digitale eller fysiske, kan både tillitsvalgte og beboere til enhver tid finne aktuelle kurs på Min side.

Vestbo Akademiet er en satsning for å styrke og ivareta rollen som styremedlem eller beboer i et boligselskap. Kompetanseplattformen er digital og består av ulike relevante kurs. Kursene kommer på e-post til alle som har tillitsverv eller bor i et boligselskap forvaltet av Vestbo.

Mer informasjon om Vestbo Akademiet finner du her

Bli medlem