Vestbo Akademiet

Vestbo Akademiet er en satsning for å styrke og ivareta rollen som styremedlem eller beboer i et boligselskap. Kompetanseplattformen er digital og består av ulike relevante kurs. Kursene kommer på e-post til alle som har tillitsverv eller bor i et boligselskap forvaltet av Vestbo.

Styreskolen

Styreskolen er et digitalt kurs i styrearbeid som er lagt ut på Styreportalen. Kurset er tilgjengelig for alle styremedlemmer inkludert varamedlemmer.

Som styremedlem gjør du en viktig jobb for dine beboere, de har gitt deg sin tillit og verdsetter jobben du gjør for dem. Styreskolen gir deg den kunnskapen du som styremedlem trenger. Det vil gjøre det lettere å ta gode beslutninger og gjøre deg mer selvsikker i styrevervet. Kursene kan gjennomføres på pc, nettbrett og mobiltelefon. Hver leksjon tar kun noen minutter å gjennomføre.

Kurset er bygd opp av ulike moduler, med korte og enkle foiler som går gjennom de mest grunnleggende sidene ved styrearbeidet. Det skal oppleves som enkelt å bruke, enkelt å finne fram, og med et enkelt språk som får frem hovedpoengene uten å gå for mye i detalj. Vi i Vestbo tenker at dette vil egne seg godt som en innføring i styrearbeid for nye styremedlemmer, men tror også at mer erfarne styremedlemmer kan finne Styreskolen nyttig!

Beboerskolen

Beboerskolen skal spre kunnskap til deg som bor i et borettslag eller sameie!  Vet du hvilke plikter og rettigheter du har? Vet du hvorfor du betaler felleskostnader? Vet du hvem som har ansvar for at utearealene ser bra ut?

På Beboerskolen får du svar på disse spørsmålene og mange flere. Vi ønsker å gi deg en unik mulighet til å tilegne deg kunnskap om hva du bør vite for å ta del i et godt beboerdemokrati.

Kursene kan gjennomføres på PC, nettbrett og mobiltelefon. Hver leksjon tar kun noen minutter å gjennomføre. Og de er helt gratis.

Kursene ligger tilgjengelig på Min side under Mitt boligbyggelag (kurs og opplæring). Mottar du ikke kursene på e-post, anbefaler vi å sjekke spam-filter.

 

Har du spørsmål til Akademiet eller kursene ? Ta gjerne kontakt med oss


    Bli medlem