Samfunnsansvar og bærekraft

Vestbo er et foretak eid av medlemmene og vi setter bomiljø i førersete. Vår visjon er at vi alltid skal levere den beste bo-opplevelsen på Vestlandet.

Samfunnsansvar

Vestbo er et samvirkeforetak som bryr seg, og derfor er bærekraft en integrert del av vår strategi. Dette gjør vi gjennom å ta en offensiv rolle som samfunnsbygger, samt at vi legger til rette for et godt og trivelig bomiljø med fokus på bærekraftige løsninger gjennom teknologi og innovasjon. Vestbo skal være en lokal pådriver for kvalitet og nytenking innen byutvikling. Vi tar ansvar for det vi leverer og følger våre byggeprosjekter fra planlegging til resirkulering.

I Vestbo sin strategi er miljø og klima et viktig fokusområde. Vi skal redusere eget fotavtrykk og lage årlige klimaregnskap for egen virksomhet. Vi skal være gode bærekrafts rådgivere for våre kunder og våre nyboligprosjekter skal som hovedregel sertifiseres i henhold til egnet sertifisering.

Vi samarbeider blant annet aktivt med andre lokale aktører i næringslivet for å etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar gjennom FUTURE-PROOF. Vi bryr oss, og vi vil bruke styrken i merkevaren til å skape endring.

Bærekraftsmål

Vestbo vektlegger særlig bærekraftmålene 11 og 13, samt 9 og 17 fordi de utgjør et viktig grunnlag for å nå våre mål.

Våre ambisjoner innen sosial bærekraft

  • Vi skal være ledende på Vestlandet innen sosial bærekraft
  • Vi skal skape framtidsrettete og bærekraftige bomiljø-hvor alle generasjoner kan trives og møtes-  «ut av ensomheten og inn i et aktivt sosialt liv»
  • Du skal få bo hele livet i samme bomiljø-om du vil!

Bolig + helse

Vestbo og Stiftelsen Betanien Bergen planlegger helsefremmende, bærekraftige boliger og nabolag. Med selskapenes motto “Boliger for alle” og “I tjeneste for mennesker” er det allerede dannet et godt grunnlag for samarbeidet.

Pilotprosjektet er Vestlundveien i Fyllingsdalen, og skal romme blant annet boliger, helseklynge, barnehage og ha et bredt utvalg av tilbud i nærmiljøet.

Bolig for alle
Målet er fremtidsrettede boliger hvor innovative løsninger, helse- og omsorgsteknologi innlemmes naturlig. Dette vil medføre at flere kan bo hjemme selv om helsesituasjon endres. Alternative boformer som kollektiv, leie til eie, deleie og utleie gjør boligene tilgjengelig gjennom alle livets faser.

Et inkluderende nabolag
Vi ønsker å fremme involvering, styrke tilhørighet og begrense ensomhet. Nabolaget tilrettelegges for samhandling uavhengig av alder, interesser, kjønn og funksjonsnivå. Her planlegges alt fra barnehage, helseklynge med blant annet fastleger, fysioterapi, tannlege og apotek, til klatrevegg og atelier. Grønne pusterom, arealer for trening, rehabilitering og lek blir en naturlig del av nabolaget.

Delekultur & bærekraft
Delekultur går som en rød tråd gjennom prosjektet med tilbud som bil- og sykkeldeling, gjesteleilighet, gjenbruksstasjon, verksted og drivhus. Det vil også tilrettelegges for deling av menneskelige ressurser som hjelp til enkle arbeidsoppgaver og sosial tilstedeværelse.

Frivilligheten – en viktig brikke
Frivillighetsarbeid er en vinn-vinn-situasjon, hvor mennesker kan glede andre og få tilbake ny kunnskap og venner i inkluderende og trygge omgivelser. Her legges det til rette for frivillighet og samhandling ikke bare naboer imellom, men også mellom naboer i Fyllingsdalen generelt.

Vi gir tilbake!

Vi er opptatt av fellesskap og samhold.

For barn er tilhørighet og samhold viktig for utviklingen, og noe man kan oppleve sammen med venner innenfor idretten. Vestbo ønsker derfor å bidra til fellesskapet og støtter barneidrett i vår region med enten draktsett, klubbgenser eller hoodie.

Vestbo deler ut nærmere kr. 500.000,- hvert eneste år til glede for barn og unge på Vestlandet. Støtte kan søkes om en gang i året, med frist 15. mars.

Årstad håndball, J2007

Tertnes fotball, J2008

Bli medlem