Samfunnsansvar og bærekraft

Vestbo er et foretak eid av medlemmene og vi setter bomiljø i førersete. Vår visjon er at vi alltid skal levere den beste bo-opplevelsen på Vestlandet.

Samfunnsansvar

Samtidig er Vestbo et samvirkeforetak som bryr seg. Dette gjør vi gjennom å ta en offensiv rolle som samfunnsbygger, samt at vi legger til rette for et godt og trivelig bomiljø med fokus på bærekraftige løsninger. Vestbo skal være en lokal pådriver for kvalitet og nytenking innen byutvikling. Vi tar ansvar for det vi leverer og følger våre byggeprosjekter fra planlegging til resirkulering.

I Vestbo sin strategi er miljø og klima et viktig fokusområde. Vi skal redusere eget fotavtrykk og være gode bærekrafts rådgivere for våre kunder. Vi skal lage årlige klimaregnskap for egen virksomhet.  Våre nyboligprosjekter skal som hovedregel sertifiseres i henhold til egnet sertifisering.

IMG_7559

Bærekraft

I 2015 vedtok FN 17 bærekraftmål.

Vestbo vektlegger særlig bærekraftmålene 11 og 13.

Videre legger vi også til grunn to andre bærekrafts mål fordi de utgjør et viktig grunnlag for å nå våre mål:

Bli medlem