Samfunnsansvar og bærekraft

Vestbo er et foretak eid av medlemmene og vi setter bomiljø i førersete. Vår visjon er at vi alltid skal levere den beste bo-opplevelsen på Vestlandet.

Samfunnsansvar

Vestbo er et samvirkeforetak som bryr seg, og derfor er bærekraft en integrert del av vår strategi. Dette gjør vi gjennom å ta en offensiv rolle som samfunnsbygger, samt at vi legger til rette for et godt og trivelig bomiljø med fokus på bærekraftige løsninger gjennom teknologi og innovasjon. Vestbo skal være en lokal pådriver for kvalitet og nytenking innen byutvikling. Vi tar ansvar for det vi leverer og følger våre byggeprosjekter fra planlegging til resirkulering.

I Vestbo sin strategi er miljø og klima et viktig fokusområde. Vi skal redusere eget fotavtrykk og lage årlige klimaregnskap for egen virksomhet. Vi skal være gode bærekrafts rådgivere for våre kunder og våre nyboligprosjekter skal som hovedregel sertifiseres i henhold til egnet sertifisering.

Vi samarbeider blant annet aktivt med andre lokale aktører i næringslivet for å etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar gjennom FUTURE-PROOF. Vi bryr oss, og vi vil bruke styrken i merkevaren til å skape endring.

Bærekraftsmål

Vestbo vektlegger særlig bærekraftmålene 11 og 13, samt 9 og 17 fordi de utgjør et viktig grunnlag for å nå våre mål.

Våre ambisjoner innen sosial bærekraft

  • Vi skal være ledende på Vestlandet innen sosial bærekraft
  • Vi skal skape framtidsrettete og bærekraftige bomiljø-hvor alle generasjoner kan trives og møtes-  «ut av ensomheten og inn i et aktivt sosialt liv»
  • Du skal få bo hele livet i samme bomiljø-om du vil!

Vi gir tilbake!

Vi er opptatt av fellesskap og samhold.

For barn er tilhørighet og samhold viktig for utviklingen, og noe man kan oppleve sammen med venner innenfor idretten. Vestbo ønsker derfor å bidra til fellesskapet og støtter barneidrett i vår region med enten draktsett, klubbgenser eller hoodie.

Vestbo deler ut nærmere kr. 500.000,- hvert eneste år til glede for barn og unge på Vestlandet. Støtte kan søkes om en gang i året, med frist 15. mars.

Tertnes fotball, J2008

Årstad håndball, J2007

Bli medlem