Vil du jobbe hos oss?

I Vestbo jobber vi kontinuerlig med å skape et arbeidsmiljø som utnytter individuelle ulikheter hos våre medarbeidere. Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet mm.

Mangfold driver innovasjon, endring, kreativitet og lønnsomhet, og vi legger til rette for at alle våre medarbeidere kan være seg selv gjennom sitt ansettelsesforhold i Vestbo.

Ledige stillinger vil bli utlyst her.

Bli medlem