Eierskifte / Overføring av bolig

Skal du overføre boligen din til en annen person? Her finner du informasjon og skjemaer du kan bruke ved eierskifte av bolig.

Velg type overføring:

Overføring av bolig til nærstående – boligaksjeselskap

Andel felleskostnader må være à jour innen overtagelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres samtidig.

Praktiske opplysninger ved overføring av bolig for familie i boligaksjeselskap

Søknaden kan du sende direkte til styrelederen din eller til oss. Når vi mottar godkjennelsen som er behandlet av styret, tar vi kontakt med alle parter og avtaler et møte. Erklæring/fullmakt blir utstedt og må undertegnes av alle parter. Dokumentasjon på slektsforhold må også fremlegges.

Kostnader

 • Medlemskap i Vestbo for eiere: innmelding kr 300,-, deretter kr 300,- pr år
 • Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle: kr 3 108,-
 • Eierskiftegebyr for selger ved familieoverdragelse: kr 6 215,-
 • Dersom kjøper skal notere pant i boligen tilkommer et gebyr på kr 2 793,-

Overføring av bolig ved dødsfall – boligaksjeselskap

Dersom boligen skal overføres til ektefelle ved dødsfall, må styret informeres om dette. Øvrige arvinger må søke om godkjenning av overdragelse, skjema fylles ut og sendes til eierskifte@vestbo.no og blir behandlet av styret i boligselskapet eller Vestbo

Søknad om godkjenning av ny eier

 

Når du har mottatt uskifte-/skifteattest, sendes denne til oss. Overføring til livsarving er kostnadsfritt.

Husk å kontakte bank/långiver dersom det er notert pant i boligen.

Overføring av bolig til nærstående – borettslag

Andel felleskostnader må være à jour innen overtakelsesdato.

 • Alle som har kjøpt bolig tilknyttet Vestbo må være medlem. Er du ikke medlem? Bli medlem her!

Det er også mulig at partene avtaler at medlemskapet i Vestbo som har vært knyttet til boligen skal overføres sammen med boligen.

 

Under kostnader finner du pris på:

 • Tegning av medlemskap for hovedeier
 • Eierskiftegebyr for samboer ektefelle
 • Familieoverdragelse selger

 

Dokument for overføring av hjemmel fylles ut og sendes til:

Statens Kartverk, Ullensvang
Tinglysning Borettslag
5288 Kinsarvik

Telefon: 32 11 80 00

Last ned skjema for overføring av hjemmel til andel

Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand og kopi sendes til oss. Dette sendes til eierskifte@vestbo.no

Vi sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier iht. tinglysningsdokumentet.

Kostnader

 • Medlemskap i Vestbo for eiere: innmelding kr 300,-, deretter kr 300,- pr år
 • Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle: kr 3 193,-
 • Eierskiftegebyr for selger ved familieoverdragelse: kr 6 385,-

Overføring av bolig ved dødsfall – borettslag

Det er viktig at du opplyser styret dersom boligen skal overføres til ektefelle.

Ved overføring av bolig til arving må søknad om godkjenning av ny eier fylles ut og sendes til eierskifte@vestbo.no   Søknad vil bli behandlet av styret i boligselskapet eller Vestbo.

Last ned skjema for overdragelse av andel

 

Overføring til livsarving iht skifteattest/uskifteattest er kostnadsfritt.

Skjema for overføring av hjemmel sendes i to eksemplarer, sammen med skifteattest/uskifteattest til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Telefon: 32 11 80 00

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo, sammen med skifteattest/uskifteattest og eventuell godkjenning, til eierskifte@vestbo.no

Endring av eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.

Overføring av bolig til nærstående – sameier

Før boligen overføres må andel felleskostnader være à jour innen overtakelsesdato.

Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kostnadsfritt.

Dokument for overføring av hjemmel til andel fylles ut og sendes til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Last ned skjema for å overføre fast eiendom til ny eier

Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand, kopi sendes til Vestbo på eierskifte@vestbo.no

Vestbo sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier iht. tinglysningsdokumentet.

Kostnader

 • Gebyr (selger): kr 4 900,-
 • Kostnadsfritt for samboer/ektefelle

Overføring av bolig ved dødsfall – sameier

Det er viktig at du opplyser styret når boligen skal overføres iht. skifteattest/uskifteattest. Overføring er kostnadsfritt.

Last ned skjema for overføring av hjemmel

Skjema for overføring av hjemmel fylles ut og sendes sammen med skifteattest/uskifteattest i to eksemplarer til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo sammen med skifteattest/uskifteattest på eierskifte@vestbo.no

Endring i eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.

I forbindelse med eierskifte/overføring kan det være behov for søknad om godkjenning av ny eier eller om dyrehold. Skjema finner du her:

Søknad om godkjenning av ny eier

Søknad om dyrehold

Bli medlem