Overføring av bolig

Skal du overføre boligen din til en annen person? Her finner du informasjon og skjemaer du kan bruke ved eierskifte av bolig.

Velg type overføring

Dersom det gjelder:

 • Bestilling av boliginformasjon
 • Restanser og omkostninger i forbindelse med salg av bolig
 • Søknad om godkjenning av ny hjemmelshaver

Ta kontakt med oss på eierskifte@vestbo.no.

Du kan også kontakte oss på telefon 55 30 96 00 (innvalg 3 – 1) dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Her finner du søknad om godkjenning av ny eier (pdf)

Her finner du søknad om godkjenning av ny eier (.doc)

Overføring av bolig til nærstående – boligaksjeselskap

Andel felleskostnader må være à jour innen overtagelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres samtidig.

Praktiske opplysninger ved overføring av bolig for familie i boligaksjeselskap

Søknaden kan du sende direkte til styrelederen din eller til oss. Når vi mottar godkjennelsen som er behandlet av styret, tar vi kontakt med alle parter og avtaler et møte. Erklæring/fullmakt blir utstedt og må undertegnes av alle parter. Dokumentasjon på slektsforhold må også fremlegges.

Se oversikt over boligselskaper som har avtale med Vestbo (pdf)

Kostnader

 • Medlemskap i Vestbo for eiere: innmelding kr 300,-, deretter kr 300,- pr år
 • Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle: kr 3 108,-
 • Eierskiftegebyr for selger ved familieoverdragelse: kr 6 215,-
 • Dersom kjøper skal notere pant i boligen tilkommer et gebyr på kr 2 719,-

Overføring av bolig ved dødsfall – boligaksjeselskap

Dersom boligen skal overføres til ektefelle ved dødsfall, må styret informeres om dette. Øvrige arvinger må søke om godkjenning av overdragelse av andel. Denne søknaden sendes til leder i boligaksjeselskapet.

Søknad om godkjenning av ny eier

 

Når du har mottatt uskifte-/skifteattest, sendes denne til oss. Overføring til livsarving er kostnadsfritt.

Husk å kontakte bank/långiver dersom det er notert pant i boligen.

Overføring av bolig til nærstående – borettslag

Andel felleskostnader må være à jour innen overtakelsesdato. Det er opp til partene selv å avtale om medlemskapet som har vært knyttet til boligen skal overføres samtidig.

Dokument for overføring av hjemmel fylles ut og sendes til:

Statens Kartverk, Ullensvang
Tinglysning Borettslag
5288 Kinsarvik

Last ned skjema for overføring av hjemmel til andel

Praktiske opplysninger ved overføring av bolig i familie for borettslag

Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand og kopi sendes til oss. Vi sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier iht. tinglysningsdokumentet.

Kostnader

 • Medlemskap i Vestbo for eiere: innmelding kr 300,-, deretter kr 300,- pr år
 • Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle: kr 3 108,-
 • Eierskiftegebyr for selger ved familieoverdragelse: kr 6 215,-

Overføring av bolig ved dødsfall – borettslag

Det er viktig at du opplyser styret dersom boligen skal overføres til ektefelle. Arving(ene) må søke om godkjenning av overdragelse av andel.

Last ned skjema for overdragelse av andel

Søknaden sender du direkte til styreleder eller Vestbo.

Se oversikt over boligselskaper som har avtale med Vestbo (pdf)

Overføring til livsarving iht skifteattest/uskifteattest er kostnadsfritt.

Skjema for overføring av hjemmel sendes i to eksemplarer, sammen med skifteattest/uskifteattest til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo, sammen med skifteattest/uskifteattest og eventuell godkjenning. Endring av eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.

Overføring av bolig til nærstående – sameier

Før boligen overføres må andel felleskostnader være à jour innen overtakelsesdato.

Eierskiftegebyr for samboer/ektefelle er kostnadsfritt.

Dokument for overføring av hjemmel til andel fylles ut og sendes til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Last ned skjema for overføring av hjemmel

Vitner som signerer på Kartverkets skjema må ikke være i familie med eier.

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand, kopi sendes til Vestbo. Vestbo sender faktura på dokumentbehandlingsgebyr. Når gebyret er betalt, vil boligen bli overført til ny eier iht. tinglysningsdokumentet.

Kostnader

 • Gebyr (selger): kr 4 700,-
 • Kostnadsfritt for samboer/ektefelle

Overføring av bolig ved dødsfall – sameier

Det er viktig at du opplyser styret når boligen skal overføres iht. skifteattest/uskifteattest. Overføring er kostnadsfritt.

Last ned skjema for overføring av hjemmel

Skjema for overføring av hjemmel fylles ut og sendes sammen med skifteattest/uskifteattest i to eksemplarer til:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Dokumentene mottas i retur i tinglyst stand. Send kopi til Vestbo sammen med skifteattest/uskifteattest. Endring i eierforhold blir da foretatt hos Vestbo.

Bli medlem