Prisliste

Gjeldende fra 01.01.2021

Pris for skriftlige boligopplysninger til eiendomsmegler/takstmann
Faktura sendes

Kr 3 200,-

Overdragelse av kontrakt i ny-prosjekt, hvis overdragelse godkjennes
Må være betalt før godkjenning sendes

Kr 25 000,-

Eierskiftegebyr (selger) i borettslag (4 R)

Kr 5 995,-

Eierskiftegebyr (selger) i boligaksjeselskap*

Kr 5 995,-

Eierskiftegebyr (kjøper) i boligaksjeselskap* (1,75 R)

Kr 2 622,-

Eierskiftegebyr (kjøper) i andelssameier/huseierlag/SA

Kr 4 600,-

Eierskiftegebyr (selger) i eierseksjonssameier

Kr 4 600,-

Registrering av pantesperre/annen rådighetserklæring (1,75 R)

Kr 2 622,-

Utlysing av bolig på forkjøpsrett – forhåndsvarsel (Maksimum 5 R)
Må være betalt før forkjøpsretten utlyses

Kr 7 493,-

Bruksoverlating/utleie av egen bolig (1,75 R)

Kr 2 622,-

Markedspriserklæring

Kr 375,-

Registrering av panteheftelser i boligaksjeselskap (1,75 R)

Kr 2 622,-

Utstedelse av duplo-dokumenter
(Dvs kopiering av originale dokumenter: aksjebevis, depoterklæring, vedtekter mm) KUN AS

Kr 375,-

Utstedelse av panteattest

Kr 200,-

Kopi av kjøpekontrakt fra arkiv/arkivarbeid

Kr 1 250,-

Tegning fra arkiv/arkivarbeid

Kr 1 500,-

Nøkkelgebyr

Kr 250,-

Registrering av panteheftelser bes innbetalt til kontonummer 5201 06 96682.
Øvrige gebyrer bes innbetalt til kontonummer 5214 05 02413

Medlemskap ved kjøp av bolig i tilknyttet boligselskap

Hovedeier og medeier(e) må være medlem i Vestbo.

Hovedeier betaler en andelsavgift på kr 500,- ved innmelding. Hovedeier betaler ikke årskontingent. Denne betales av boligselskapet.

Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr 500,- + årskontingent på kr 300,- ved innmelding. Medeier(e) betaler ikke årskontingent ved innmelding i perioden 1.10. – 31.12. Deretter betaler medeier(e) en årlig kontingent på kr 300,-.

Medlemskap/årskontingent må innbetales før overtagelsesdato, sammen med øvrige gebyrer.

* I boligaksjeselskap (AS) er det eierskiftegebyr både for selger og kjøper.
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i pris- og avgiftsnivå.

Logg inn search