Prisliste

Gjeldende fra 01.01.2020

Pris for skriftlige boligopplysninger til eiendomsmegler/takstmann.
Faktura sendes.

Kr 3 500,-

Overdragelse av kontrakt i ny-prosjekt, hvis overdragelse godkjennes.
Må være betalt før godkjenning sendes.

Kr 25 000,-

Eierskiftegebyr (selger) i borettslag (4 R)

Kr 5 860,-

Eierskiftegebyr (selger) i boligaksjeselskap*

Kr 5 860,-

Eierskiftegebyr (kjøper) i boligaksjeselskap* (1,75 R)

Kr 2 564,-

Eierskiftegebyr (selger) i sameier/andelslag mm

Kr 4 600,-

Registrering av pantesperre/annen rådighetserklæring (1,75 R)

Kr 2 564,-

Utlysing av bolig på forkjøpsrett – forhåndsvarsel (Maksimum 5 R)
(Må være betalt før forkjøpsretten utlyses.)

Kr 7 325,-

Bruksoverlating/utleie av egen bolig (1,75 R)

Kr 2 564,-

Markedspriserklæring

Kr 375,-

Registrering av panteheftelser i boligaksjeselskap (1,75 R)

Kr 2 564,-

Utstedelse av duplo-dokumenter
(Dvs kopiering av originale dokumenter: aksjebevis, depoterklæring, vedtekter mm) KUN AS

Kr 375,-

Utstedelse av panteattest

Kr 200,-

Kopi av kjøpekontrakt fra arkiv/arkivarbeid

Kr 1 250,-

Tegning fra arkiv/arkivarbeid

Kr 1 500,-

Nøkkelgebyr

Kr 250,-

Registrering av panteheftelser bes innbetalt til kontonummer 5201 06 96682.
Øvrige gebyrer bes innbetalt til kontonummer 5214 05 02413.

Medlemskap ved kjøp av bolig i tilknyttet boligselskap

Hovedeier og medeier(e) må være medlem i Vestbo. Hovedeier betaler en andelsavgift på kr 500 ved innmelding. Hovedeier betaler ikke årskontingent. (Denne betales av boligselskapet.) Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr 500,- + årskontingent på kr 300,- ved innmelding. Medeier(e) betaler ikke årskontingent ved innmelding i perioden 1.10. – 31.12. Medlemskap/årskontingent må innbetales før overtagelsesdato, sammen med øvrige gebyrer.

* I boligaksjeselskap (AS) er det eierskiftegebyr både for selger og kjøper.
Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i pris- og avgiftsnivå.

Logg inn search