Forhåndsavklaring

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett for Vestbos medlemmer før boligen er solgt. Derfor kan du melde interesse for boligen uten forpliktelser.

Eieren vil selge

Eieren av en bolig i et boligselskap ønsker å selge boligen sin.

Utlysning av forkjøpsrett

Boligen legges ut på Vestbos nettsider med en tidsfrist for å melde forkjøpsrett.

Melde forkjøpsrett

Medlemmer som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Hvis du ikke allerede er medlem på dette tidspunktet, kan du fremdeles melde deg inn og bruke forkjøpsretten innen fristen løper ut. Meldingen er ikke bindende på dette stadiet.

Bolig til salgs

Boligen legges ut på det åpne markedet.

Budrunde

Budrunden går som normalt. Har du meldt forkjøpsrett velger du selv om du vil være med i budrunden. Selger aksepterer et bud.

Hurra!

Medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Takker medlemmet nei til å benytte forkjøpsretten, går tilbudet videre til den med nest lengst ansiennitet, og så videre. Takker medlemmet ja, er kjøpet forpliktende.
Bli medlem