Vil du ha hjelp til budsjettarbeidet?

Forslag til budsjett vil publiseres på STYREPORTALEN senest i uke 45, og ligger da åpent for videre behandling, korrigering og godkjenning av styret.
Om styret har innspill til budsjettet, send det gjerne til oss allerede nå så får vi det med i forslaget.

Som vedlegg til budsjettforslaget vil du motta følgebrev med viktig informasjon, forslag til nødvendige leiejusteringer og individuelle forutsetninger. Der vil du også finne oversikt over generelle budsjettforutsetninger for 2023 og utdrag fra kontoplan over de mest brukte vedlikeholds kontoer.

Husk at beboerne og Vestbo skal varsles skriftlig om endringer i felleskostnadene, seinest en måned før. Når endringen skal gjelde fra 1.1. påfølgende år er altså varslingsfristen 1.12.2022.

Ønsker du å bli kontaktet for bistand i forbindelse med budsjettarbeidet?

Send inn dette enkle skjemaet så kontakter vi deg for å hjelpe deg med årets budsjettarbeid

    Ja takk, jeg ønsker å få hjelp til årets budsjettarbeid    Bli medlem