Vi fortsetter digitaliseringen – og endrer på fakturautsendelser

Vestbo fortsetter digitaliseringen. Medlemmer og beboere i Vestbo-boliger vil merke noen endringer i måten dere mottar faktura på.

Hva gjør vi?

I starten av 2022 vil dere merke noen endringer i måten dere mottar fakturaer på fra Vestbo. Vi tilpasser oss bankenes nye standard for eFaktura, «Ja takk til alltid eFaktura». Har du sagt «Ja takk til alltid eFaktura» i egen nettbank vil du motta faktura fra Vestbo som eFaktura, selv om du ikke har eFaktura avtale med Vestbo fra før.
De som ikke har e-faktura eller avtalegiro vil fortsatt motta fakturaene på papir.

Hvorfor gjør vi dette?

Det er flere grunner til at vi gjør dette nå.

En av grunnene er at bankene bestemt seg for å erstatte dagens E-faktura løsning hvor man inngår en avtale med hver enkelt bedrift.
Fra desember 2021 vil man gå over på en ny løsning hvor man enten takker «Ja takk til alltid eFaktura» eller ikke.
Dersom man har takket «Ja takk til alltid eFaktura» vil man få tilsendt faktuarer fra alle som tilbyr dette i nettbanken, dette gjelder også Vestbo. Vestbo går fult over på den nye løsningen fra første del av 2022.
Man kan lese mer om dette på https://www.efaktura.no/privat/Pages/Fordeler.aspx

Dersom man ikke har gjort dette valget eller satt opp avtale med banken vil man få det tilsendt pr papir som tidligere.

Ved å sende stadig flere fakturaer digitalt sparer vi miljøet og det blir enkelt for deg å ha oversikten i nettbanken.

Hva betyr dette?

I første om gang betyr dette at de som vanligvis får husleieblanketer for 6 måneder i slutten av desember vil bare få for januar og februar.

De som har aktivert «Ja takk til alltid eFaktura» i nettbanken sin vil få fakturaer på felleskostnader etter dette tilsendt i nettbanken.
Alle som har avtalegiro vil få det tilsendt her.
Dersom man ikke har satt opp avtalegiro eller takket «Ja takk til alltid eFaktura» men har fått takket ja til å få via Digipost vil vi sende det der.
Har man ikke avtalegiro, eFaktura eller digipost vil vi sende den til deg på e-post dersom vi har denne registrert der.
Om man ikke har noen av tingene (eller etter en viss tid ikke åpner e-posten vi har sendt) vil vi sende den til deg i posten på papir.

Bli medlem