Gjennomføring av generalforsamling/årsmøte digitalt på portalene

Kursbeskrivelse:

På dette kurset vil vi gå igjennom hele årsmøte-/generalforsamlingsprosessen på styreportalen. Det blir en praktisk gjennomgang fra varsling på Min side, innmeldte saker fra Min side, innkalling og protokoll. Kurset vil være nyttig for styrene uavhengig om en velger å gjennomføre et digitalt eller fysisk årsmøte/generalforsamling.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i boligselskaper

Kursavgift:

kr 700,- for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

4. mars

Sted:

Digitalt kurs på Teams

Dato:

10. mars

Klokkeslett:

17.30 - 21.00

Min side search