Innføringskurs for nye styremedlemmer

Kursbeskrivelse:

Her vil vi presentere organisasjonen Vestbo, forholdet mellom Vestbo og borettslagene, gjennomgang av forretningsførerkontrakten, nærmere om borettslagsformen og forholdet til andelseieren, godkjenning av nye andelseiere og forkjøpsrett.

Målgruppe:

Kurset er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte og ansatte i boligselskaper.

Kursavgift:

Kr 1 300- for Vestbokunder. For deltaker nr. 2, 3, osv. fra samme lag betales det kr. 700,- pr. deltaker

Påmeldingsfrist:

02.06.2023

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

07.06.2023

Klokkeslett:

17:30

Bli medlem