Økonomi for styremedlemmer i boligselskaper

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi en grunnleggende innføring i økonomiforståelse i boligselskaper. En vil gjennomgå årshjulet og sammenhengen mellom regnskapet og budsjett/budsjettarbeidet. Det vil bli satt spesielt fokus på oppgavefordelingen mellom forretnings­fører og styret, samt de deler av budsjettet/regnskapet som styret kan påvirke. Dette gjelder ikke minst vedlikeholdsplanlegging og budsjettering av vedlikeholdskostnader. Det vil også bli en gjennomgang av styreportalen og hvordan denne kan hjelpe styret.

Målgruppe:

Styret og ansatte i boligselskaper.

Kursavgift:

800,- kr for Vestbo-kunder

Påmeldingsfrist:

27.10.2023

Sted:

Strandgaten 196

Dato:

02.11.2023

Klokkeslett:

17.30 - 21.00

Bli medlem