Medlemskap ved boligkjøp

Vi skiller mellom hovedeier og medeier(e) der det er flere med samme rettigheter i felles bolig.

Ved innmelding betales en andelsavgift på kr 500,-. Hovedeier betaler ikke årskontingent da denne inngår i felleskostnadene.

Dette skjemaet er kun for hovedeier av boligen, dersom du er medeier melder du deg inn med ordinært medlemskap.

Personalia


Nåværende adresse


Ny adresse

Logg inn search