Medlemskap ved boligkjøp

Vi skiller mellom hovedeier og medeier(e) der det er flere med samme rettigheter i felles bolig.

Ved innmelding betales en andelsavgift på kr 500,-. Hovedeier betaler ikke årskontingent da denne inngår i felleskostnadene.

Dette skjemaet er kun for hovedeier av boligen, dersom du er medeier melder du deg inn med ordinært medlemskap.

    Personalia

    Nåværende adresse

    Ny adresse

    Bli medlem