Hva er et borettslag?

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Når et nytt borettslag bygges blir det delvis finansiert av et felleslån (fellesgjeld) med sikkerhet i borettslagets eiendom, og delvis av et innskudd som betales av de som kjøper bolig. Innskuddet, pluss boligens andel av fellesgjelden, utgjør totalprisen for boligen.

Fordi en del av kjøpesummen er finansiert med fellesgjeld og fordi det er vanlig at offentlige avgifter er en del av felleskostnadene i et borettslag, ser ofte felleskostnadene høyere ut i borettslag enn i sameier.

Ny bolig i borettslag

Når du kjøper en ny borettslagsbolig, kjøper du en andel i borettslaget. Alle som kjøper en andel, kalles andelseiere. Du eier retten til å disponere en spesifikk bolig og har ansvaret innenfor boligens fire vegger. Det er ditt ansvar å vedlikeholde boligen din, slik at det ikke oppstår skader og ulemper for andre.

Som andelseier i borettslaget må du betale din del av de månedlige felleskostnadene. Disse dekker renter og avdrag på fellesgjelden, i tillegg til din del av kostnadene til vaktmester, ytre vedlikehold, strøm i fellesrom, offentlige avgifter og liknende.

Borettslaget eier bygningene og eiendommen. Det er borettslagets styre som er ansvarlig for at bygningsmassen og eiendommens verdier forvaltes til andelseiernes beste.

Bli medlem i Vestbo her

IMG_7559

Å bo i et borettslag er et trygt og smart valg

  • Kjøper du ny borettslagsleilighet slipper du dokumentavgift til staten på 2,5%
  • Alle andelseierne deler på utgiftene for vedlikehold av fellesarealer
  • Kommunale utgifter er ofte inkludert i felleskostnadene.
  • Stabilt bomiljø: Fordi det er en rekke krav til utleie av egen bolig, gjør det at borettslag har lite utskiftning av beboere.
  • Mange nye borettslag har også sikringsordninger som gjør at du ikke blir ansvarlig om noen ikke betaler for felleskostnadene sine.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om borettslag

Bli medlem