«Solgte taket»
og fikk heis til alle

De gjorde noe ingen borettslag i Norge hadde gjort før dem. De bygget 35 nye leiligheter på taket av blokkene for å finansiere en nødvendig standardheving av hele borettslaget.

Samfunnet ønsker at alle skal kunne bo hjemme livet ut. Det har Barkaleitet Borettslag tilrettelagt for.

Da Barkaleitet Borettslag på Rolland i Åsane sto ferdig i 1978, var det et tidstypisk prosjekt med fem terrasseblokker og totalt 180 leiligheter. Blokkene hadde fire etasjer og parkering i kjelleren, men ikke heis. Nå er det heis i alle oppganger og beboerne kan bo lengre i egen bolig.
Prosjektet vakte oppmerksomhet i bransjen landet over.

Rehabilitering og påbygg

Når borettslaget først skulle rehabilitere, ville de gjøre det på sin måte. De ville heve standarden til datidens og fremtidens krav, både når det gjaldt universell utforming, alternative energikilder og lavere energiforbruk.

De ville ikke bare pusse opp fasadene. Her skulle det gjøres dristige grep, både teknisk, økonomisk og miljømessig!

Prosessen førte til at alle beboerne ble involvert.  Priser og anbud ble gjennomført slik at alle beboere kunne se hva det ville bety for dem, med eller uten en ekstra etasje, før det ble lagt frem for generalforsamling. Da dette ble lagt frem for generalforsamlingen, viste det seg at styrets forslag hadde stor oppslutning.

Nøkkelen var salget av de 35 nye leilighetene på toppen som ble bygget sammen med rehabiliteringen. Inntektene fra salget reduserte kostnadene betydelig for de øvrige beboere.

Tidstypisk: Barkaleitet Borettslag var nokså tidstypisk da det sto ferdig i 1978.

Før rehabiliteringen.

Mye nytt: Blokkene har fått ny isolasjon og alle vinduer er byttet ut.

Etter rehabiliteringen.

35 nye leiligheter på toppen

Da plasten og stillasene ble fjernet i 2010, var borettslaget nesten ikke til å kjenne igjen. Alt virket nytt med den utvendige oppgraderingen, ikke bare den ekstra etasjen med runde tak på de fem blokkene.

Blokkene fikk nytt utseende og nye fasader. Balkongene ble større og de 15 oppgangene fikk nye trappehus og heiser. Det ble etterisolert og installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Grovt regnet ble energiforbruket redusert til det halve. I tillegg ble alle vannrørene skiftet. De gamle varmtvannstankene i hver leilighet, som stadig førte til lekkasjer, ble fjernet. Felles varmtvann sparer energi.

Taket måtte skiftes uansett

Utgangspunktet for den radikale idéen om en ekstra etasje, var at det opprinnelige flate taket måtte skiftes ut på grunn av slitasje og lekkasjer. Da det viste seg at konstruksjonen av blokkene tålte belastningen et påbygg ville gi, ble fristelsen stor. Da kunne det bli penger i kassen til en mer omfattende rehabilitering.

Mange beboere var selvsagt skeptisk til større felleslån og økning av felleskostnadene. Men styret og byggekomiteen brukte mye tid på å skape oppslutning om idéen.

Universell utforming

Før rehabiliteringen var det installert såkalte trappeheiser i noen oppganger. Beboerne var blitt eldre, og noen måtte flytte fordi de ikke greide trappene lenger. Med nye rolige trappe­rom og heis i alle oppganger er det problemet løst.
Universell utforming har gitt livsløpsstandard både inne og utomhus. Og vedlikeholdet er blitt enklere. Alt dette til en overkommelig økning i felleskostnadene for de 180 opprinnelige leilighetene i borettslaget.

I tillegg har alle de gamle leilighetene fått livsløpsstandard. De 35 nye leilighetene har alle universell utforming, som betyr at du kommer til overalt med rullestol.

Samfunnet ønsker at alle skal kunne bo hjemme livet ut. Det har Barkaleitet Borettslag tilrettelagt for.

Uten påbygg og salg av leiligheter hadde ikke borettslaget hatt råd til verken heiser eller standardheving!

Vestbo leverer alle tjenestene du trenger for å forvalte ditt boligselskap på en effektiv og god måte. Målet vårt er å sikre forsvarlig drift gjennom økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning slik at det blir enkelt og trygt å være styremedlem og styreleder.

Har du spørsmål knyttet til rehabilitering i ditt boligselskap?

Kontakt oss på telefon 55 30 96 00 eller post@vestbo.no

Losvik_ Trond

Trond Losvik
forvaltningssjef/advokat

480 42 450
trond.losvik@vestbo.no

Bli medlem