Takk for din påmelding

Du har nå meldt forkjøpsrett på Stegen 12

Meldefrist forkjøpsrett: 7. april 2024 kl. 23:59
Salgsmøte: onsdag 10.april kl. 17-19 på adresse Hamnevegen 59, Os.

Det er i lokalene til Privatmegleren.

Velkommen!

 

Tilbake til prosjektets hjemmeside

Bli medlem