Internkontroll – HMS

Internkontroll-HMS er et nettbasert internkontrollsystem som gjør det lettere for styret å ivareta boligselskapets HMS-ansvar.

Få full kontroll over HMS-arbeidet i ditt borettslag eller sameie

Alle borettslag og sameier er pålagt å ha et dokumentert system for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll-HMS er et nettbasert system som hjelper styret med å holde orden, administrere og dokumentere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i boligselskapet.

Gjennom å benytte dette systemet får du god kontroll, viktig kompetanse, og et trygt og sikkert bomiljø.

Det viktige HMS-arbeidet i din periode som tillitsvalgt vil bestå, og enkelt kunne videreutvikles av de som kommer etter. Det nettbaserte systemet  er en skreddersydd løsning. Her blir alt systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Internkontroll på nett som gjør det enklere å etterleve myndighetskravene gitt i internkontrollforskriften.

Vestbo har fusjonert med HAUBO – Haugesund boligbyggelag, og i en overgangsperiode tilbyr vi ulike Internkontroll systemer.

Om dette oppleves forvirrende anbefaler vi deg å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Vestbo Bevar-HMS

Fordeler ved BevarHMS:

 • Egen online portal som tilpasses laget
  (god informasjon inn=god informasjon ut)
 • HMS-håndbok – en oversikt over HMS-regler gitt i lover og forskrifter, samt oppskrift på hvordan disse bør etterleves i boligselskap
 • Risikomodul som kan tilpasses boligselskapet og gi et korrekt bilde av farer.
 • Aktivitetskalender (HMS-plan) som gir oversikt over hva som skal sjekkes og når, med mulighet for å dokumentere med tekst og bilder, hva som er kontrollert og når det ble gjort.
 • Avviksbehandling – når kontroller avdekker avvik skal det dokumenteres hvordan disse utbedres, ved hjelp av tekst og bilder.
 • SMS og e-post varsling for aktiviteter og avvik
 • Varsling til eksterne samarbeidspartnere, eks Vestbo Drift, heisservice etc
 • Eget arkiv for HMS-dokumenter som branntegninger, brannkonsept, byggesaken som angir forutsetningene for byggene, pålagte kontrollrapporter og eventuelt andre dokumenter.
 • Overvåking av endringer med oppdatering av system og artikler om hvordan de skal tolkes.
 • Et fleksibelt system som enkelt kan tilpasses boligselskapets behov og arbeidsmetodikk
 • Enkelt å fordele oppgaver mellom medlemmene i styret.
 • Et oppstartsmøte for overlevering og bli kjent med bruken av BevarHMS

 

Vil du og ditt borettslag eller sameie prøve ut Bevar-HMS? Ta kontakt med teknisk rådgiver Jane Valderhaug, telefon: 995 50 747 eller e-post jane.valderhaug@vestbo.no

Vestbo-HMS for tidligere HAUBO-boligselskaper

Om ditt borettslag eller sameie allerede har tidligere HAUBO-HMS kan du logge deg inn her.

Den nettbaserte HMS-løsningen gir deg

 • Trygghet for at dere er på rett side av loven
 • Enkelt å bruke og full oversikt
 • Lett tilgjengelig oppdatert data
 • Skriftlig dokumentasjon iht. myndighetenes krav
 • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

 

Vil du og ditt borettslag eller sameie prøve ut Vestbo-HMS? Ta kontakt med teknisk rådgiver Svein Åge Johnsen, telefon: 949 83 019 eller e-postsaj@vestbo.no

  Bli medlem