Næringsforvaltning

Vestbo er en totalleverandør av drifts- og forvaltningstjenester knyttet til næringseiendommer. Driftstjenester leveres via vårt vaktmesterselskap Vestbo drift, mens forvaltning, rådgivning og regnskaps-tjenestene leveres fra boligbyggelaget.

Din servicepartner innen forvaltning av næringseiendom

Vestbo har drevet med boligbygging og boligforvaltning siden boligbyggelaget ble etablert i 1946 og er nå blant de største boligforvalterne på Vestlandet.

De siste årene har vi også utvidet vårt tjenestespekter til å omfatte forvaltning av utleiebygg og næringseiendommer. Våre kunder er boligselskaper og eiendomsbesittere som ønsker en profesjonell forretningsfører som kan levere totalløsninger innenfor det nokså komplekse området eiendomsforvaltning.

Alle våre kunder nyter også fordelene av at Vestbo er en del av NBBL, en av Norges største medlemsorganisasjoner.

Vi har som mål å gjøre hverdagen for styret og eiere enklere, og som kunde hos oss får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som følger opp deg og ditt boligselskap eller eiendom med personlig service.

Våre basistjenester

Regnskap – Budsjett

 • Regnskap med løpende rapportering, årsoppgjør
 • Budsjett
 • Rapportering Brønnøysundregisteret
 • Ligningsoppgaver
 • Kapitalforvaltning

 

Felleskostnader – Faktura

 • Innkreving av felleskostnader og andre krav
 • Innfordring og inkassotjenester
 • E-fakturaløsning

 

Styreportal

 • Regnskapsopplysninger/økonomiske rapporter
 • Beboerliste
 • Maler og skjema
 • Elektronisk styrearkiv
 • Elektronisk anvisning av faktura
 • Gjennomføring av styremøter
 • Mulighet for digital gjennomføring av årsmøter/GF

 

Årsmøter/generalforsamlinger

 • Utarbeidelse av årsoppgjørsdokumenter
 • Deltakelse/møteledelse på årsmøter/generalforsamlinger
 • Digitale årsmøter/GF
 • Rådgivning

 

Informasjon

 • Informasjon og rådgivning til styret
 • Månedlig infoskriv til styret (Vestbo Nytt)

Våre tilleggstjenester, rådgivning og kurstilbud

 • Kurs for tillitsvalgte og ansatte
 • Juridisk bistand/advokatbistand
 • Styresekretærtjeneste
 • Bistand med låneopptak, IN-avtale
 • Sikringsordninger mot tap av felleskostnader
 • Personaladministrasjon
 • Behandling av søknader om godkjenning og bruksoverlating
 • Tekniske tjenester – prosjektadministrasjon, byggeledelse ved rehabilitering m.m.
 • Vedlikeholdsplan– Planlagt periodisk vedlikehold
 • Bevar HMS – web-basert HMS-oppfølging
 • Forsikring – Vestbos Totalforsikring med skadeoppfølging
 • Digitale nøkler
 • Revisjon – gunstige revisjonstjenester

Driftstjenester/vaktmestertjenester

Vi leverer alle typer drift- og vaktmestertjenester gjennom vårt heleide datterselskap Vestbo Drift.

 • Vaktmester
 • Renhold
 • Gartner
 • Entrepriser/håndverkertjenester

Utleieforvaltning bolig og næring

Utleieforvaltning bolig

 • Forretningsførsel/regnskapsførsel
 • Avtaleadministrasjon
 • Innkreving av husleie/leieregulering
 • Leietakeroppfølging
 • Driftstjenester

 

Utleieforvaltning næring

 • Forretningsførsel/regnskapsførsel
 • Avtaleadministrasjon
 • Innkreving av husleie/leieregulering
 • Leietakeroppfølging
 • Driftstjenester

Nybygg – etablering og forvaltning

Vestbo bistår med etablering av boligselskaper i forbindelse med nybygging, overtakelse av bygårder ved kommunal forkjøpsrett med mer. Vi bistår utbyggere og andre med utarbeidelse av prognose felleskostnader/driftsbudsjett, stiftelse/registrering av boligselskapet i Brønnøysundregistrene, sameiermøte/ generalforsamling knyttet til oppstart/overlevering med mer.

Vår målsetting er å gjøre denne delen av prosjektet så enkelt som mulig for utbygger og samtidig bidra til at oppstarten av boligselskapet blir så god som mulig. Vi inngår gjerne samarbeidsavtaler med utbyggere slik at vi kan komme tidlig inn i prosessen og planlegge oppstart og drift.

Vi hjelper deg

Litt mye å holde styr på? Vi bistår 480 boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Kontakt oss

Bli medlem