Styresekretær for boligselskaper

Vestbo tilbyr styresekretærtjeneste til alle boligselskap vi er forretningsfører for.

Fordelene for deg

  • Sekretærfunksjonen i styret blir systematisk og grundig ivaretatt
  • Styret får med seg en rådgiver med bred kompetanse på styrearbeid og drift av boligselskaper
  • Styret blir avlastet for arbeid og kan fokusere mer på sakene
  • Styresekretæren er med på å sikre kontinuitet i styrearbeidet ved utskiftinger i styret
  • Det er lettere å få beboere til å ta på seg styreverv

 

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!


    Bli medlem