Styresekretær for boligselskaper

Vestbo tilbyr styresekretærtjeneste til alle boligselskap vi er forretningsfører for.

Fordelene for deg

  • Sekretærfunksjonen i styret blir systematisk og grundig ivaretatt
  • Styret får med seg en rådgiver med bred kompetanse på styrearbeid og drift av boligselskaper
  • Styret blir avlastet for arbeid og kan fokusere mer på sakene
  • Styresekretæren er med på å sikre kontinuitet i styrearbeidet ved utskiftinger i styret
  • Det er lettere å få beboere til å ta på seg styreverv

Vi hjelper deg

Litt mye å holde styr på? Vi bistår 480 boligselskaper med økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å komme i gang.

Kontakt oss

Bli medlem