Teknisk bistand

Vi har meget god erfaring med små og store vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter og har opparbeidet erfaring og kompetanse som er svært nyttig for boligselskapene.

    Bli medlem