Vedlikeholdsplan

Boligselskapene sitter på store verdier i bygningsmassen som det er viktig å ta vare på.

Vestbo har fusjonert med HAUBO – Haugesund boligbyggelag, og i en overgangsperiode tilbyr vi ulike Vedlikeholdsplaner.

Om dette oppleves forvirrende anbefaler vi deg å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Vestbo Vedlikeholdsplan

Fordeler med Vestbos vedlikeholdsplan

 • Oversikt over tilstanden på bygningsmassen til borettslaget eller sameiet
 • Anbefalte tiltak for kommende år
 • Web-basert løsning. Hele styret får tilgang
 • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i borettslaget eller sameiet 10 år fram i tid (løpende oppdatering ved årsskifte)
 • Systematisk oversikt over bygningsmassens vedlikeholdshistorikk
 • Visuell befaring av utvendig bygningsmasse og fellesarealer med rapport
 • Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet ved utskifting av styret
 • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene
 • Vedlikeholdsplan gir rabatt på Vestbos totalforsikring for boligselskap som har avtale på dette

 

Vedlikeholdsplan for mindre borettslag og sameier

Vestbo har og en tilpasset vedlikeholdsplan for mindre borettslag og sameier. Vedlikeholdsplanens hovedfunksjon er at styret skal kunne få se hvilke tiltak som vil komme de neste 10 årene. Planen leveres elektronisk som en PDF når den er ferdig utarbeidet.  I denne vedlikeholdsplanen får dere:

 • Forslag til avsetning for planlagt vedlikehold
 • Visuell befaring av utvendig bygningsmasse og fellesarealer med rapport
 • Prioritert liste over kommende tiltak i årene fremover
 • Budsjettpriser og estimater på utførelse av tiltakene

 

Kontakt teknisk rådgiver Terje Kvam på tlf. 930 66 148 eller e-post terje.kvam@vestbo.no for mer informasjon eller en demonstrasjon.

Vestbo Vedlikeholdsplan for tidligere HAUBO-boligselskaper

Om ditt borettslag eller sameie allerede har Vedlikeholdsplan levert av tidligere HAUBO, kan du logge deg inn her:

Logg inn på Vedlikeholdsportalen

Det nettbaserte systemet er en skreddersydd løsning hvor alt blir systematisert og dokumentert på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Den nettbaserte vedlikeholdsplanen gir deg

 • Rask etablering
 • Full oversikt
 • Tilstandsvurdering, takstmann registrerer, vurderer og gir en status på bygningsmassen (legger grunnlaget for selve etableringen av en vedlikeholdsplan)
 • En vedlikeholdsplan som beskriver når tiltakene bør utføres og hva de koster ti år fram i tid
 • Økonomisk oversikt, kostnader i forbindelse med tiltakene i vedlikeholdsplan
 • Hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene
 • Oversikt over bygningsmassens historikk
 • Bedre dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen og muligheter for bildedokumentasjon m.m.
 • Muligheter for revidering
 • Problemfri videreføring til etterfølgende styrer

 

Kontakt teknisk rådgiver Svein Kåre Bringedal på tlf. 948 48 284 eller e-post skb@vestbo.no for mer informasjon eller en demonstrasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

  Bli medlem