Bidra med din mening om Vestlundveien

Vi trenger din hjelp til å utvikle fremtidens bomiljø!

Vestbo har inngått et samarbeid med Betanien om å utvikle og regulere eiendom i Vestlundveien i Fyllingsdalen til boligformål.

I forbindelse med dette prosjektet ønsker vi alle velkommen som ønsker å engasjere seg til å bidra med meninger og ideer i idéarbeidet.

Vi står overfor flere viktige samfunnsutfordringer: eldrebølgen, flyktningkriser, økende ensomhet og en hel generasjon som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet.

Aktuelle problemstillinger kan for eksempel være:

  • Hva er dine ønsker og behov for området?
  • Hvordan kan vi utvikle et nabolag som kan fungere for alle?
  • Hva skal til av tjenester, butikker, servicetilbud og transport for at dette skal fungere?
  • Hva skal til å unngå overforbruk?
  • Hvordan kan vi skape arenaer for å være mer sammen?

 

Vi håper du vil være med og bidra til å skape et bomiljø for fremtiden, med fokus på både helse og bærekraft!

Les mer om prosjektet og hvordan du kan engasjere deg på www.vestlundveien.no

Bli medlem