Bli med på GRATIS temakveld om brannvern!

Få kontroll på brannvernet!

Sammen med Bergen brannvesen og Sfty ønsker vi å invitere deg som er styremedlem i et boligselskap til en GRATIS temakveld om brannvern og forebyggende brannsikringstiltak. Vi kan love at dette blir en sosial kveld hvor du vil få ny kunnskap og gode tips til bedre brannvern.
Styrets rolle i brannsikkerhet i boligselskaper er et viktig tema som også innebærer et stort ansvar. Det er styrets jobb å sikre at alle nødvendige sikkerhetstiltak er på plass, oppdatert og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter når det gjelder brannvern. Dette inkluderer alt fra å utføre regelmessige inspeksjoner av bygningens brannsikkerhetssystemer til å sørge for at beboerne er godt informert om deres egne roller og ansvar når det gjelder brannsikkerhet. Styret må også sørge for at det er klare prosedyrer for hva som skal gjøres i tilfelle en brann oppstår.
Temakvelden avholdes på Scandic Ørnen Hotell (Lars Hilles gate 18) tirsdag 26. september kl. 18.00 – 21.00
Påmelding kreves. Meld deg på ved å klikke på knappen under.
Bli medlem