En julehilsen fra Vestbo

 

 

Ensomhet er et økende samfunnsproblem. Det er ikke noe som helsevesenet skal løse alene. Vi har alle et ansvar. Ensomhet rammer alle aldersgrupper, og den påvirker vår psykiske og fysiske helse.

 

Det er mye et boligbyggelag kan gjøre på dette området. Måten vi former nye boliger og eiendommer kan forhindre ufrivillig ensomhet.

 

Vi kan etablere gode sosiale møteplasser. Vi kan legge til rette for fellesrom hvor barn og unge kan møtes for å gjøre skoleoppgaver, spille spill eller gjøre andre sosiale aktiviteter. Vi kan skape uteområder som inviterer til gode fellesskap.

 

Fremtidens boliger kan bidra til økt sosiale bærekraft. Men for å lykkes trengs det en bevisst etablering av sosial infrastruktur, noe våre rådgivere har lang erfaring med.

 

2022 er frivillighetens år, og i alle gode bomiljø står frivilligheten sterkt. Dette er en ressurs som vi må vise takknemlighet for. Vi i Vestbo ønsker å støtte alle som vil forbedre eller videreutvikle nabolaget sitt.

 

Vår visjon er å gi dere den beste bo-opplevelsen på Vestlandet. Det forplikter! Vi ønsker å være en pådriver for levende og sosiale bomiljøer i årene som kommer.

 

Ta vare på deg selv. Ta vare på hverandre!

Bli medlem