Fasaderehabilitering mm i Fagernes Boliglag

I 2016 engasjerte Fagernes Boliglag et konsulentfirma for å kartlegge boliglagets bygningsmasse. Formålet var å avdekke tiltak som ville bedre bygningenes energiytelse. Ut fra denne rapporten ble omfang av rehabiliteringen bestemt på generalforsamlingen i 2018. Prosjektets omfang ble som følger: Fasaderehabilitering og montering av balansert ventilasjon i alle leilighetene.

Sommeren 2019 startet arbeidene på Fagernes 15 og 19. Gamle fasadeplater, bindingsverk og gammel isolasjon ble revet helt inn til den opprinnelige murfasaden, slik det var bygget nytt.

Ny 20 cm isolasjon ble montert av typen Rockwool Red Air, som er et heldekkende isolasjonssystem som eliminerer kuldebroer ol. Videre ble det lektet ut og platekledning ble montert. Denne ble pusset med Weber Ventiguard Extreme. På denne måten fikk byggene tilbake sitt opprinnelige uttrykk og resultatet taler for seg selv.

Alle vinduer og balkongdører ble byttet ut med aluminiumsbekledde trevinduer. Inne i alle leilighetene ble det montert balansert ventilasjon, og det gamle oljefyringsanlegget med radiatorer ble byttet ut med væskefylte elektriske ovner.

Kort oppsummert er resultatet av rehabiliteringen at man har klart å ta bygget tilbake til dets opprinnelige uttrykk, men med dagens standard ift. tetthet, energiforbruk, luftkvalitet og vedlikehold.

Prosjektet i seg selv har vert omfattende og krevende. Beliggenheten på Fagernes gjør at byggene er eksponert for vær og vind. Dette har skapt utfordringer med stillas og de ulike arbeidsoperasjonene som har pågått. Men den største utfordringen har nok vert pandemien som inntraff midtveis i prosjektet. Dette er noe som har påvirket oss alle det siste året, og det å bli tvunget til å være hjemme og ha hjemmekontor, hjemmeskole, hjemme barnehage osv. er noe mange kjenner til.

Det å i tillegg ha et pågående byggeprosjekt i disse tider er ingen enkel øvelse. Men det er bare å berømme beboerne i Fagernes 15 og 19 som faktisk har vert med på å få gjennomført nettopp dette. Man kan selv tenke seg det å ha teamsmøte, skolearbeid ol. med pågående boring i murkonstruksjonen like utenfor. For ikke å glemme skiftarbeiderne som har forsøkt å få sin etterlengtede søvn etter nattarbeidet.

Prosjektet har løpt uavbrutt i denne perioden, men har måttet tilpasse seg de gjeldende bestemmelser og restriksjonene som har vert til enhver tid. Dette har påvirket fremdriften noe, da man ikke har kunnet gjøre alt i den rekkefølgen som har vert tenkt. Dette ville ikke vært mulig uten den positive innstillingen som styret og beboerne på Fagernes 15 og 19 har.

 

Vestbo er totalleverandør innen boligforvaltning og tekniske rådgivningstjenester

Ved større rehabiliteringsprosjekter kan teknisk rådgivningsgruppe hos Vestbo ta rollen som prosjektleder og byggherreombud. Vi kan bistå boligselskapene med å engasjere planleggere og entreprenører. I neste fase kan vi trekke veksler på vår årelange erfaring og ta ansvar for byggeledelse av arbeidene som byggherrens/boligselskapets representant.

Vi har god erfaring med små og store vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, og har kompetanse som er svært nyttig for boligselskapene. Med Vestbo på laget får boligselskapene en trygg og profesjonell medspiller som har boligselskapets interesser for øye.

Ønsker du tilbud på noen av våre tjenester?

Kontakt oss på post@vestbo.no

 

Bli medlem