Søknad om godkjenning av nye eiere

Fra 1 desember 2022 vil alle søknader om godkjenning av nye eiere foregå via Styreportalen.

Det er ulik måte å behandle søknad om nye eiere i ulike boligselskap.

Ingen godkjenning av nye eiere.
Enkelte boligselskap har ikke krav om godkjenning. Dette gjelder i hovedsak sameier.
Her vil styret se inne på Styreportalen når det er mottatt melding om eierskifte og få informasjon om hvem som er selger samt informasjon om kjøper og overtagelsesdato.

Styrene godkjenner nye eiere selv
I de boligselskapene som selv godkjenner nye eiere vil det bli sendt melding til styret om at det ligger  søknad om godkjenning til behandling.
Styremedlemmer vil da kunne logge seg inn på portalen og godkjenne ny eier.

Styret har avtale med Vestbo om godkjenning av nye eiere
Dersom styret har avtale med Vestbo om godkjenning av nye eiere vil Vestbo godkjenne (eventuelt avvise) nye eiere.
Det blir så sendt informasjon til styrene om at Vestbo har utført godkjenning av nye eiere.

Ved å gjøre det på denne måten vil eierskifteprosessen gå raskere, og man sikrer at styrene er informert om eierskiftene.

Skulle det være spørsmål om dette er det bare å kontakte Vestbo på 55 30 96 00 eller post@vestbo.no

Bli medlem