Vestbo har fått en ny direktør for eiendomstjenester

Velkommen til Christian Fredrik Mathisen

Som en del av Vestbos strategiske satsning for å styrke vår rådgivningsavdeling har vi ansatt Christian Fredrik Mathisen i den nyopprettede stillingen som Direktør for eiendomstjenester.

Christian Fredrik har jobbet i Norske Boligbyggelags Landsforbund i 8 år hvor han «har vært en drivkraft for innovasjon og utvikling som boligbyggelagene har hatt verdifull nytte av». (nbbl.no, 2023) Det er nettopp denne drivkraften og engasjementet for utvikling av tjenester vi er sikre på at både vi som organisasjon, våre medlemmer og ikke minst kundene våre vil få stor glede av fremover.

Christian Fredrik bringer med seg en dyp forståelse for hva som kreves for å kunne omdanne kundenes behov til tjenester som bidrar til å skape bærekraftig boligforvaltning og å skape gode bomiljøer.

Vår nyeste medarbeider deler på entusiastisk vis sin kunnskap om viktige prinsipper som ikke bare handler om å sette kunden i sentrum, og å forstå deres behov for å kunne tilby de beste løsningene basert på innsikt og kompetanse, men som også handler om å bruke riktige verktøy og systemer for å hjelpe styret til å ivareta sitt ansvar på en bærekraftig måte.

Engasjement er et stikkord som ikke bare passer godt for å beskrive Christian Fredrik selv, men også for å beskrive det som er vårt hovedmål når vi hjelper boligselskapene med forvaltning og forretningsførsel; nemlig å skape beboerengasjement og beboerbegeistring. Gjennom å spille styrene gode, involvering og tilgang på kompetanse ønsker Christian Fredrik at Vestbo skal la beboerne selv få sitte i førersetet for beslutninger om sin egen bolig, godt hjulpet av flinke rådgivere som kan tilrettelegge prosesser og bidra med sin fagkompetanse.

Direktøren for eiendomstjenester ønsker rett og slett å folkeliggjøre bærekraftig forvaltning, og det er en målsetning som vi støtter helhjertet opp om.

Bli medlem