Vestbo signerer FUTURE-PROOF plakaten

Vestbo er den aller første aktøren fra bygg- og eiendomsbransjen som har signert FUTURE-PROOF plakaten.

«Enkeltindivider har alltid vært viktig for Vestbo, og med det har selvsagt menneskerettigheter stått sterkt. Vi ser at FUTURE-PROOF kan være et forum for samarbeid og erfaringsdeling, slik at vi kan jobbe for å etterleve vårt menneskerettighetsansvar.»

Bærekraft innen bygg- og eiendomsbransjen er et viktig tema å sette på agendaen, fordi hele 40% av dagens klimautslipp i Norge stammer fra nettopp denne næringen.

«Å drive bærekraftig og hensynta alle de tre faktorene, økonomi, miljø og sosiale forhold er noe vi arbeider med hver dag. Dette har vi tatt inn som en del av vår strategi» uttalte administrerende direktør Jørgen Pedersen da han på vegne av Vestbo signerte FUTURE-PROOF plakaten.

«Vi har en stor og lang verdikjede med mange underleverandører. Her er det viktig med gode rutiner og undersøkelser på hvordan individets rettigheter blir ivaretatt fra utvinning av råmateriale til ferdig produkt.»

Han sier videre at «skal vi klare å løse utfordringene rundt menneskerettigheter, må vi samarbeide og dele. Derfor mener vi at en slik arena som FUTURE-PROOF skaper, er et svært viktig steg i riktig retning.»

Klikk her for å lese hele artikkelen på FUTURE-PROOFs nettside.

Bli medlem