Vestboseminar – høstens viktigste kundearrangement

Dette vil du ikke gå glipp av!

Vestboseminaret er vår viktigste arena for å møte dere som styrer boligselskapene. Det er her vi samles for å bli kjent, inspirert, lære av hverandre og sette søkelys på det som er viktigst for dere.

Hvorfor skal du delta på Vestboseminaret?

På årets seminar er tema at verden er inne i en dyrtid og hvordan dette påvirker oss som mennesker og jobben som styremedlemmer. Med kjente foredragsholdere som Pellegrino Riccardi og Roger Finjord, som begge er gode på kommunikasjon og relasjoner mellom mennesker, skal vi lose dere gjennom et arrangement som skal gi dere både inspirasjon og ny kunnskap. I tillegg vil du møte styremedlemmer fra andre boligselskaper og kan utveksle erfaringer.

I år blir det Vestboseminar i to byer

Vestbo har slått seg sammen med HAUBO – Haugesund boligbyggelag, og derfor arrangerer vi i år Vestboseminar både på Solstrand Hotel & Bad i Bjørnafjorden, og på Quality Hotel Maritim i Haugesund

Mer informasjon om årets spennende foredragsholdere, påmeldingslenke og priser finner du her.

Bli medlem